KDC Aandachtslab in 2019 open

mainImage
KDC Aandachtslab in 2019 open

Stichting KDC AandachtsLab opent haar deuren in januari 2019. Het wordt een bijzonder en gespecialiseerd kinderdagcentrum waar kinderen tot 18 jaar met een Ernstige Meervoudige Beperking (EMB) gestimuleerd worden in hun ontwikkeling door Elke Mogelijkheid te Benutten. 

Na 2 jaar van intensieve voorbereidingen heeft KDC AandachtsLab een pand gevonden in Rijswijk. De oude kleuterschool aan de Labouchèrelaan wordt momenteel verbouwd tot een kinderdagcentrum dat geschikt is voor de  kinderen. 

Uniek en vooruitstrevend
Het concept van KDC AandachtsLab is voor de regio Rijswijk uniek en vooruitstrevend. Niet alleen door de focus op ontwikkeling en beweging, maar ook omdat we er naar streven de kinderen meer te laten participeren in de maatschappij. We zorgen dat zij meedoen in plaats van toeschouwer zijn.

Kleinschalig en effectief
KDC AandachtsLab is een ouderinitiatief. De betrokkenheid en inzet van ouders is groot. Alleen de professionele zorgverleners ontvangen een salaris. Alle andere werkzaamheden worden vanuit de vrijwilligersorganisatie uitgevoerd. Denk hierbij aan de bestuurlijke taken (Raden van Bestuur, -Toezicht en -Kwaliteit), maar ook aan de extra ondersteuning als hulp bij wandelen, de boodschappen, huishoudelijke taken, onderhoud aan het pand en tuin etc.  

Met deze aanpak kan KDC AandachtsLab de intensieve inzet van 1 begeleider per 2 kinderen realiseren . Die intensieve begeleiding is echt nodig, want kinderen met EMB zijn de hele dag volledig afhankelijk van anderen en er is veel tijd en aandacht nodig om stapjes in hun ontwikkeling te kunnen maken. 

Lokale samenwerking
In Rijswijk is al een aantal mooie samenwerkingen tot stand gekomen, zoals de samenwerking met Middin waardoor het voor KDC AandachtsLab mogelijk wordt om over passende zorgvergoedingen te beschikken. En om onderling ervaringen en expertise op het gebied van kinderen met EMB te delen en in te zetten. 

Maar er zijn ook al mooie contacten gelegd met Don Bosco en het Trias om de kinderen straks te laten genieten van bijvoorbeeld dans, muziek, knutselen en koken, zoveel mogelijk samen met hun leeftijdsgenootjes zonder beperkingen. 

De aankomende maanden wordt er, voor en achter de schermen, hard gewerkt om in januari de deuren te openen. Wilt u meer weten over de openstaande vacatures, het aanmelden van kinderen of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger of sponsor? Kijk dan op www.aandachtslab.nl    


| Foto: Digitaal Dagblad