Jubileum 60 jaar middelbaar onderwijs in Rijswijk

mainImage
Jubileum 60 jaar middelbaar onderwijs in Rijswijk

In 1958 werd aan de Van Vredenburchweg  het gemeentelijke Lyceum opgericht. De school begon in tijdelijke lokalen, kende in de afgelopen decennia daarna diverse fusies en veranderde meermalen van naam. Na roerige jaren heet het nu het Rijswijks Lyceum & Van Vredenburch College en die brede scholengemeenschap viert dit jaar het 60-jarig bestaan.

Afgelopen vrijdag werd het jubileumjaar afgetrapt met het hijsen van de speciale jubileumvlag en een groots personeelsfeest op het vernieuwde schoolplein van het Rijswijks Lyceum. In de loop van het schooljaar zullen er nog meerdere activiteiten en feestjes georganiseerd worden om stil te staan bij het bereiken van deze mijlpaal.

De middelbare school heeft een roerige geschiedenis met diverse fusies, samenvoegingen en naamsveranderingen. Een kort historisch overzicht:

1958
De school zoals we die nu kennen is een uitkomst van verschillende fusies en samenvoegingen in de afgelopen decennia. Al in 1918 werd er in Rijswijk gesproken over het oprichten van een school voor middelbaar onderwijs. Pas in 1958 werd op deze plek, in tijdelijke lokalen, het gemeentelijke Lyceum opgericht. Er werd bewust gekozen voor de locatie aan de Van Vredenburchweg, dicht tegen de Haagse wijken. De gedachte was dat deze locatie wellicht ook extra leerlingen uit Den Haag zou aantrekken.

1963
In 1963 werd er gestart met de bouw van een echt schoolgebouw. Het gebouw werd ontworpen door architect H.E. Niemeijer. In 1965 werd het gebouw in gebruik genomen. De aula was bijzonder omdat deze ruimte, tot 1991, dienstdeed als schouwburg van Rijswijk.

1968
In 1968 werd de Mammoetwet ingevoerd, een grote hervorming van het onderwijssysteem in Nederland. Met de invoering van de Mammoetwet kreeg de school een nieuwe naam: De Rijswijkse Openbare Scholengemeenschap, ofwel de Ros.

1977
In de jaren 80 vergrijsde Rijswijk echter snel. Als gevolg hiervan moesten meerdere scholen met elkaar fuseren om de terugloop van het aantal leerlingen op te vangen. In 1977 ging de Albert Plesmanmavo op in de ROS. In 1992 volgde de fusie met de Churchillmavo. In 1995 ontstond de fusie met Rijshage. Uit respect voor elkaar werd er gekozen voor een gezamenlijke nieuwe naam: het Atlascollege. Door deze fusie kwam er nu ook beroepsonderwijs binnen de school. Hierdoor moest er echter wel een nieuw gebouw worden gerealiseerd: het huidige gebouw van het Van Vredenburch College.

2001
In 2001 werd er vanuit het Atlas College een nieuwe locatie opgericht in de, toen nog Rijswijkse, Vinex wijk Ypenburg. Deze locatie groeide al snel uit tot een grote, relatief autonome school. In 2005 ontstond dan ook de Atlas onderwijsgroep, bestaande uit 3 schoollocaties: Het Rijswijks Lyceum, het Van Vredenburch College en Lyceum Ypenburg. In 2013 werd de Atlas Onderwijsgroep opgeheven en gingen het Rijswijks Lyceum en het Van Vredenburch College als brede scholengemeenschap zelfstandig verder.

Zestig jaar onderwijs in Rijswijk. Reden genoeg om daar met leerlingen en personeelsleden op een feestelijke wijze bij stil te staan. Afgelopen vrijdag 21 september is er afgetrapt, in de loop van het schooljaar zullen er nog meerdere activiteiten en feestjes georganiseerd worden.


| Foto: Digitaal Dagblad