Inwoner Rijswijk bezorgd over inkorten buslijn 23

mainImage
Inwoner Rijswijk bezorgd over inkorten buslijn 23

Een inwoner van Rijswijk, Aris Valkenburg, heeft de gemeenteraad een brief gestuurd. Deze bewoner uit zijn zorgen over het feit dat met ingang van 2019 buslijn 23 wordt ingekort. De bus zou dan niet meer doorrijden naar Kijkduin; het Colijnplein in Den Haag wordt dan de eindhalte. Alleen in de (vermoedelijk zes weken durende) zomerweken zou de bus dan nog doorrijden naar Kijkduin.

“Als dit plan doorgevoerd zou worden, betekent dit dat Kijkduin voor de inwoners van Rijswijk praktisch niet meer bereikbaar is met openbaar vervoer, behoudens in een zeer beperkt aantal zomerweken”, meldt de inwoner van Rijswijk.

“Kijkduin wordt ook buiten de zomerweken veelvuldig bezocht vanuit Rijswijk. Het inkorten van buslijn 23 heeft dan ook ingrijpende gevolgen voor de inwoners van deze gemeente, die bewust kiezen voor gebruik van het openbaar vervoer, dan wet daarop zijn aangewezen, omdat zij geen alternatief hebben. lk stel het daarom buitengewoon op prijs, indien uw raad wit (doen) onderzoeken - zo mogelijk in overleg met de gemeente Den Haag - of het toch mogelijk is om buslijn 23 naar Kijkduin - ook buiten de zomerweken - zoveel mogelijk in stand te houden. Naar ik begrepen heb zal de Metropoolregio Rotterdam Den Haag medio 2018 besluiten nemen over de vervoerplannen in deze regio. De gemeente Rijswijk zal haar wensen dan in de regio moeten inbrengen. Het is dus kort dag. lk verzoek u daarom hieraan voortvarend aandacht te willen schenken. Bij voorbaat zeg ik u daarvoor hartelijk dank.”


| Foto: Digitaal Dagblad