Informeren en reageren op plan hotel in Sijthoff gebouw

mainImage
Informeren en reageren op plan hotel in Sijthoff gebouw

Het plan om het Sijthoff gebouw, waarin vroeger de Haagsche Courant gevestigd was, om te toveren tot hotel heeft naast verheugde reacties ook de nodige vraagtekens en weerstand opgeroepen. Is zo’n hotel met 220 nou wel nodig in Rijswijk? Dit past toch helemaal niet in het bestemmingsplan van het pand?

Het klopt dat het ontwikkelde plan niet past binnen het geldende bestemmingsplan, maar het past wel binnen de in het bestemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegdheid voor dit pand. Daarom is een (concept)ontwerpwijzigingsplan opgesteld. De gemeente biedt geïnteresseerden de gelegenheid nader kennis te nemen van dit plan van SB Projects. Deze is van vrijdag 19 oktober tot en met donderdag 1 november online te vinden op de website van de gemeente. Een papieren verzie ligt ter inzage bij de balie Publieksvoorlichting in de hal van het Stadhuis aan het Bogaardplein. Ook kan men een inspraakreactie indienen. Kijk hiervoor ook op Rijswijk.nl.

Daarnaast wordt er op dinsdag 30 oktober een inloopbijeenkomst georganiseerd in het Infocenter Plaspoelpolder. Hier kunt u zich informeren over het (concept)ontwerpwijzigingsplan, de wijzigingsprocedure en de stand van zaken. Tijdens deze bijeenkomst zijn medewerkers van SB Projects en de gemeente aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Afbeelding: Rijswijk.nl


Foto: Digitaal Dagblad