Informatiebijeenkomst over riolering en bomen in Van Hardenbroeklaan

mainImage
Informatiebijeenkomst over riolering en bomen in Van Hardenbroeklaan

Op 5 maart organiseert de Gemeente Rijswijk een informatiebijeenkomst over de rioolaansluitingen in de Van Hardenbroeklaan. De wortels van de bomen in de Van Hardenbroeklaan zijn op zo’n manier door de kabels en leidingen vergroeit dat de gemeente de rioolaansluitingen niet kan vervangen zonder de boomwortels te verwijderen. Daarom is onderzocht hoe het werk wel uitgevoerd kan worden. Op 5 maart zal de gemeente in het stadhuis uitleg geven over de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken en verder worden de mogelijkheden voor herinrichting van de straat besproken.


Foto: Digitaal Dagblad