Hans Simons vertrekt als voorzitter Raad van Toezicht Rijswijkse Schouwburg

mainImage
Hans Simons vertrekt als voorzitter Raad van Toezicht Rijswijkse Schouwburg

Hans Simons neemt in mei afscheid als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Rijswijkse Schouwburg. “Toen ik medio 2007 voorzitter van het bestuur van de Rijswijkse schouwburg werd trof ik een bestuur zonder toekomstvisie, weinig collectief opererend, willekeurig van samenstelling, en niet bestaande uit stakeholders uit de Rijswijkse samenleving en de politiek. Het bestuur was vooral druk met het op korte termijn financieel drijvend houden van de schouwburg. Aan de horeca (die verpacht was) en de commerciële verhuur werd nauwelijks aandacht besteed. Kenmerkend voor de sfeer was dat medewerkers aan mij vroegen of ik aangetrokken was om de schouwburg te sluiten.”

De cultuur en vooral de cohesie in de schouwburg bleek een probleem. “Alle benodigde functies (management, artistieke leiding, kaartverkoop, commerciële verhuur, techniek en horeca) voelden geen gezamenlijke verantwoordelijkheid, werkten langs elkaar en zelfs elkaar tegen. De part time directeur was niet in staat enige verbetering aan te brengen.Nadat het bestuur was versterkt heeft in juli 2008 een reorganisatie plaatsgevonden. Een full time directeur werd benoemd en een aantal medewerkers is afgevloeid . Op enkele (nieuwe) plaatsen in de organisatie zijn medewerkers aangetrokken, andere plaatsen vervielen. Vervolgens is de pacht opgezegd en de horeca weer in eigen hand genomen. De ontwikkeling van de schouwburg verliep vanaf die tijd steeds beter. Alle medewerkers begrepen dat er een gemeenschappelijk belang was waar hard voor moest worden gewerkt.”

Bekendheid
In april 2010 vond een statutenwijziging van de stichting Rijswijkse schouwburg plaats. “Er kwam een Directeur bestuurder en het oorspronkelijk bestuur ging in afgeslankte vorm verder als Raad van Toezicht. Dit leidde tot een versnelde ontwikkeling van de artistieke functie. De schouwburg begon regionale bekendheid te krijgen. De ontwikkeling van de financiële functie liep hiermee niet geheel in de pas omdat er duurzame investeringen nodig waren. Daarom is in 2013 om een extra bijdrage van de gemeente gevraagd op basis van een gedegen “Plan van aanpak 2013-2017”. De gemeenteraad heeft hiermee ingestemd.”
Prijzen
Vanaf dat moment ging het steeds beter met de schouwburg. Ze viel regelmatig in de prijzen: theater van het jaar 2014 VVTP en het beste publieksvriendelijke theater van de kleinere gemeenten 2015 ANWB. “In 2016 werd een eigen productie opgezet ter gelegenheid van 50 jaar professionele podiumkunsten: de Buziau revue. Het bleek een publicitair succes. Alle geledingen van het verenigingsleven in Rijswijk deden enthousiast mee.”

Locaties
“De schouwburg draait anno 2018 op rolletjes. Er is een vernieuwd professioneel opererende RvT. Er zijn goed samenwerkende medewerkers onder leiding van een Directeur bestuurder met visie en vernieuwingsdrang, waarvan beleids- en uitvoeringsplannen getuigen. Er worden, niet alleen in de schouwburg, maar ook op andere locaties in Rijswijk voorstellingen gegeven. Binnen de schouwburg worden alle combinaties van horeca en theater uitgeprobeerd. De kleine zaal, foyer en horeca hebben mede hierom een ingrijpende verbouwing achter de rug die door het publiek voornamelijk positief is ontvangen. Het positief financieel resultaat is er dan ook naar. De continuïteit lijkt bovendien voor jaren gegarandeerd.”

“Het voorzitterschap voelt als afgerond. Ik kan dan ook met een gerust hart aan het eind van dit theaterseizoen na 12 jaar afscheid nemen. De RvT heeft hiermee ruim de tijd om in overleg met de Directeur bestuurder een opvolger aan te trekken.”

 

 


Foto: Digitaal Dagblad