Rijswijks Dagblad | Gezamenlijke energiestrategie regio Rotterdam Den Haag

Gezamenlijke energiestrategie regio Rotterdam Den Haag

mainImage
Gezamenlijke energiestrategie regio Rotterdam Den Haag

Gemeenten in de regio Rotterdam Den Haag (waaronder ook Rijswijk), de waterschappen en de provincie Zuid-Holland stellen samen een energiestrategie op voor de regio Rotterdam Den Haag. Deze strategie draagt bij aan een betaalbare betrouwbare schone en veilige energievoorziening voor iedereen in de regio in 2050.

De gemeenten, provincie Zuid Holland en de waterschappen geven hiermee gehoor aan de oproep in het regeerakkoord om tot een regionale energie aanpak te komen. Door inzicht in de regionale kansen en de onderlinge samenhang wordt duidelijk waar samenwerking meerwaarde oplevert.

Op lokaal niveau hebben gemeenten al in kaart gebracht hoe de energievoorziening er in de toekomst uit zou kunnen komen te zien om in 2050 bijna alleen nog maar duurzame energie op te wekken. Daarnaast is voor de regio Rotterdam Den Haag een mogelijke regionale energiemix samengesteld, omdat geen enkele gemeente de energietransitie alleen aan kan.

Gezamenlijk wordt nu onderzocht welke duurzaamheidsmaatregelen er op regionale schaal genomen kunnen worden als aanvulling op de lokale maatregelen om dit eindbeeld te realiseren.

Eind 2018 ligt er een strategie die aangeeft hoe partijen in de regio kunnen samenwerken om de energiedoelstellingen te halen.


Foto: Digitaal Dagblad