Gemeentebelangen Rijswijk: Is de vlinderidylle een geslaagd experiment?

mainImage
Gemeentebelangen Rijswijk: Is de vlinderidylle een geslaagd experiment?

De fractie van Gemeentebelangen Rijswijk is door diverse bewoners aan de Nassaukade benaderd met betrekking tot de zogenaamde “vlinderidylle”. Het lijkt er dat veel bewoners deze zogenaamde “idylle” niet zien zitten. Het zou de Nassaukade een ‘verrommelde’ aanblik geven wat tevens extra (zwerf-)vuil aantrekt.

De fractie vraagt nu aan het College of voorafgaand aan het experiment/initiatief vlinderidylle getoetst of het op een breed draagvlak kon rekenen onder de bewoners van Leeuwendaal. De aanleg van de vlinderidylle is destijds als experiment/initiatief gelanceerd om meer inwoners te betrekken bij de openbare ruimte. Een experiment kan slagen of niet slagen.

Gemeentebelangen Rijswijk vraagt nu ook of het college bereid is om het experiment / initiatief vlinderidylle middels een bewonersenquête onder de inwoners van Leeuwendaal uiterlijk in september van dit jaar te evalueren

 


| Foto: Digitaal Dagblad