Gemeentebelangen krijgt antwoord college over Vlinderidylle

mainImage
Gemeentebelangen krijgt antwoord college over Vlinderidylle

Door inspanningen van wijkbewoners en de stichting ‘Leeuwendaal Duurzaam en Groen: een wijk om op te (vr)eten’, is door een burgerinitiatief de Vlinderidylle ontstaan. Gemeentebelangen Rijswijk kreeg van omwonenden klachten over de uitstraling die de Vlinderidylle nu heeft.

Het college zegt op de hoogte te zijn van de onvrede over de Vlinderidylle. “In het opstartproces zijn er bij de voorbereidings- en aanlegwerkzaamheden een aantal zaken misgegaan waardoor de beeldkwaliteit niet aan de verwachtingen voldoet. Wij willen dit bewonersinitiatief graag een doorstartkans geven, ook omdat het goed aansluit op onze ambities rondom de vergroting van de biodiversiteit en de kleurrijkheid in Rijswijk. Wij zullen in gesprek gaan met de initiatiefnemers en de stand van zaken opnemen en bezien hoe een doorstart door hen kan worden gemaakt. Vanzelfsprekend maakt afstemming met de buurt onderdeel uit van het proces. De gemeente Rijswijk ondersteunt bewonersinitiatieven en juicht dit ook toe. De gemeente voelt zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Mocht de doorstart niet leiden tot een bevredigend resultaat, inclusief draagvlak in de buurt, dan zullen wij op dat moment de groenstrook waar mogelijk weer terug brengen in de oorspronkelijke staat of een andere oplossing aanbrengen.”


| Foto: Digitaal Dagblad