Gemeente Rijswijk zoekt naar alternatieven wegvallen bus 23 in Muziekbuurt

mainImage
Gemeente Rijswijk zoekt naar alternatieven wegvallen bus 23 in Muziekbuurt

Ondanks dat de gemeente Rijswijk graag had dat buslijn 23 door de Muziekbuurt zou blijven rijden is op 11 juli jl. door de Bestuurscommissie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) een besluit over de dienstregeling 2019 genomen. “Er is besloten om vast te houden aan het voorstel om de bus, met ingang van de dienstregeling 2019, niet bij de haltes in de Muziekbuurt te laten stoppen. Er is daarnaast besloten dat de effecten daarvan, waaronder tijdswinst en opbrengsten, gemonitord worden. Op basis daarvan wordt invulling aan een vervolg gegeven. Het college is bereid om te kijken naar mogelijkheden voor alternatieven”, aldus de reactie van het College naar aanleiding van vragen van de VVD.

Het college is bereid om te kijken naar passende maatregelen en zal hiervoor eerst de mogelijkheden onderzoeken. “Daarnaast is het college bereid om aandacht te vragen voor kleinschalig vervoer en het versterken daarvan. We onderzoeken het versterken van KOV/ Regiotaxi/Woej. Openbaar vervoer reizigers kunnen nu al met de regiotaxi reizen. De bekendheid hiervan is echter laag en de reiskosten zijn hoger dan voor regulier openbaar vervoer. Inzet op communicatie is van belang zodat de reiziger weet welke alternatieven er zijn. Bovendien is het college is bereid een blik te werpen bij de buren, om te kijken of het concept van ‘Woej’ in Leidschendam-Voorburg aansluit bij de bewoners aldaar en of deze eventueel in te voeren is in de gemeente Rijswijk.”

Met de MRDH worden mogelijkheden voor alternatieven onderzocht. De MRDH is de opdrachtgever voor het openbaar vervoer in de regio, waaronder ook voor de diensten van de HTM.

Bron: Gemeente Rijswijk


Foto: Digitaal Dagblad