Gemeente Rijswijk krijgt geen reactie op bezwaren nieuwe vervoerplannen HTM

mainImage
Gemeente Rijswijk krijgt geen reactie op bezwaren nieuwe vervoerplannen HTM

Op 3 april 2018 ontving de gemeente Rijswijk het Ontwerp vervoerplannen 2019. De gemeente laat duidelijk weten aan de Metropoolregio Den Haag Rotterdam dat het niet blij is met deze plannen omdat het veel inwoners van Rijswijk zal raken.

“We zijn niet te spreken over de negatieve gevolgen van de vervoerplannen voor onze inwoners en ondernemers en ook niet over het feit dat de gemeente hier niet actief bij betrokken is.” Zo opent de gemeente de brief aan de Metropoolregio Den Haag Rotterdam. “Wij hebben na de toelichting door HTM meerdere malen contact gehad hierover met HTM en de MRDH. Zonder enig resultaat: de plannen zijn niet gewijzigd en er werd niet met ons meegedacht. Op 21 februari hebben we een brief met onze bezwaren aan de ambtelijke organisatie van MRDH gestuurd. Daar hebben we geen reactie op ontvangen. Dit vinden wij teleurstellend.”

Vervolgens zet de gemeente Rijswijk op een rijtje wat de nadelige gevolgen zijn voor de mobiliteit van de inwoners van Rijswijk. “Als de plannen van de HTM worden doorgevoerd, vervallen 4 halteparen van buslijn 23 en 3 halteparen en 1 eindhalte van buslijn 18. Dat betekent dat een aantal woonwijken van openbaar vervoer blijft verstoken en dat de inwoners daarvan óf een onaanvaardbare grote afstand moeten lopen naar een andere halte óf op zoek moeten naar een alternatief. Juist in een tijd waarin we het autogebruik willen tegengaan om de leefbaarheid van onze steden te vergroten, moeten we geen openbaarvervoerlijnen gaan inkortenOnbegrijpelijk vinden we ook het voorstel om buslijn 23 niet meer over de Huis te Landelaan en de Generaal Spoorlaan te laten rijden. In de aangrenzende woonwijken wonen veel ouderen en de Schouwburg ligt aan deze route. Uitermate bijzonder is dat u de busroute verlegt naar de Sir Winston Churchilllaan tussen de Burgemeester Elsenlaan en de Volmerlaan (waar noch voorzieningen noch enige concentratie van woningen of bedrijven aanwezig zijn).”

De gemeente vervolgt in haar brief: “U vraagt om medewerking van de gemeente om de nieuwe dienstregeling mogelijk te maken. Bijvoorbeeld om de eindhalte van de HTM in Rijswijk weer terug te plaatsen naar de locatie Eikelenburg. Een aantal jaar geleden is de eindhalte op verzoek van de chauffeurs van de HTM van Eikelenburg naar De Schilp verplaatst. De reden daarvan was onder andere dat er bij De Schilp meer sociale controle is. (…) Wij raden u daarom aan om de eindhalte op de huidige locatie te houden. Bovendien komen de routes van de lijnen 17 en 22 (lijn 18 in de huidige dienstregeling) dichterbij elkaar te liggen en rijden ze op onderdelen van de route zelfs hetzelfde traject. De wijken De Strijp en de nieuwbouwwijk Eikelenburg daarentegen, verliezen haltes. Wij zien daarom geen reden om aan dit verzoek mee te werken.”

“Op dit moment van schrijven hebben wij al meerdere brieven van verontruste inwoners over de Ontwerp vervoerplannen 2019 ontvangen. Wij verwachten dat het aantal brieven nog zal toenemen”, concludeert de gemeente.


Foto: Digitaal Dagblad