Geen vuurwerkvrije zones tijdens Oudjaar in Rijswijk; in 2019 enquête over vuurwerk

mainImage
Geen vuurwerkvrije zones tijdens Oudjaar in Rijswijk; in 2019 enquête over vuurwerk

Burgemeester Michel Bezuijen heeft het plan van Aanpak voor de jaarwisseling 2018-2019 bekendgemaakt.

Voor die aanpak gelden o.a. de volgende uitgangspunten:

 Er worden alleen vuren toegestaan in vuurkorven, vuurmanden en oliedrums waarbij de openbare orde niet wordt verstoord en het vuur geen gevaar voor omstanders en/of schade aan het wegdek/straatmeubilair veroorzaakt;

 Tegen overige vuren zal handhavend worden opgetreden. De prioriteit daarin zal liggen bij vuren die gevaar opleveren of schade aanrichten;

 Er wordt geen centrale vuurwerkshow georganiseerd;

 Er worden geen vuurwerkvrije plekken/zones aangewezen;

 Ten behoeve van het zo veel mogelijk beperken van vuurwerkoverlast wordt, naast de inzet van de politie, de beschikbare capaciteit vanuit de gemeentelijke handhavers ingezet op het handhaven op de nieuwe afsteektijden.

Naar aanleiding van de landelijke en bestuurlijk discussie wordt begin 2019 een brede enquête onder de Rijswijkse bevolking uitgezet. Naast vragen over wat zij van (vrijwillige) vuurwerkvrije zones vinden, worden ook vragen opgenomen over vuurwerk in relatie tot milieuverontreiniging en geluidsoverlast. De uitkomsten van de enquête worden meegenomen in de evaluatie van de jaarwisseling 2018-2019.


| Foto: Digitaal Dagblad