GBR: geef ouderen korting op rijbewijs

mainImage
GBR: geef ouderen korting op rijbewijs

Rijswijkers boven de 65 jaar betalen relatief meer voor het verlengen van hun rijbewijs dan hun stadsgenoten die jonger zijn. Door strengere eisen aan het verlengen en behouden van het rijbewijs voor ouderen, wordt het rijbewijs niet langer afgegeven voor de reguliere tien jaar.

De fractie van Gemeentebelangen Rijswijk (GBR) vindt het oneerlijk dat deze groep voor een rijbewijs met een kortere geldigheidsduur hetzelfde bedrag aan leges moet worden betaald. Fractievoorzitter Jeffrey Keus hoopt vanavond tijdens de begrotingsbehandeling dit te veranderen.

Vanaf 75 jaar moeten personen die hun rijbewijs willen verlengen van het CBR verplicht een medische keuring ondergaan. Deze keuring is bedoeld om ouderen veilig en verantwoord aan het verkeer te laten deelnemen. Indien diegene rijgeschikt is bevonden, kan het rijbewijs voor maximaal vijf jaar worden verlengd. In de praktijk betekent de eis dat personen van boven de 65 jaar niet meer in aanmerking komen voor een rijbewijs voor de duur van tien jaar.

Volgens GBR-fractievoorzitter Keus zou het eerlijker zijn om deze groep naar rato korting te geven op de kosten van het rijbewijs: “iemand van zeventig jaar die zijn of haar rijbewijs onlangs heeft verlengd, moet na vijf jaar weer hetzelfde bedrag overmaken aan de gemeente. Daar komen ook nog de kosten van de medische keuring bij die aan het CBR moeten worden voldaan”.

Het raadslid wil vanavond tijdens het begrotingsdebat via een motie het College van B&W deze groep ouderen naar rato tegemoet te komen. Keus: “het College wil dat ouderen zo lang mogelijk een zelfstandig leven kunnen leiden en niet in sociaal isolement raken. Daar hoort niet bij dat de gemeente deze groep per saldo meer laat betalen voor het verlengen van het rijbewijs”. De begrotingsbehandeling in de Rijswijkse gemeenteraad begint vanavond om 20.00 uur en is live te volgen via https://rijswijk.raadsinformatie.nl/.

 


Foto: Digitaal Dagblad