Fraude woningzoekenden bij het zoeken naar een sociale huurwoning

mainImage
Fraude woningzoekenden bij het zoeken naar een sociale huurwoning

Vrijdagochtend verscheen er in de media nieuwsberichten over fraude bij woningzoekenden die op zoek zijn naar een sociale huurwoning. Hierop reageerde de Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) met een persbericht. Aangezien dit ook Rijswijk(ers) aangaat, plaatsen wij dit bericht op deze site.

Bij SVH werken 15 woningcorporaties die in de regio Haaglanden gevestigd en werkzaam zijn, beleidsmatig samen. De corporaties richten zich in het bijzonder op het huisvesten van huishoudens die behoren tot de minima, BBSH-doelgroep, de doelgroep uit de Europaregeling en bijzondere aandachtsgroepen.

“De corporaties in de regio Haaglanden constateren steeds vaker dat woningzoekenden zich inlaten met malafide woningbemiddelingsbureaus om snel aan een sociale huurwoning te komen”, dat meldt het persbericht van de SVH. “Deze bureaus vervalsen documenten voor de woningzoekenden waarmee een woningzoekende sneller in aanmerking zou komen voor een sociale huurwoning. Deze woningzoekenden betalen flinke bedragen voor deze diensten. Woningzoekenden die met spoed zijn naar een sociale huurwoning maken soms verkeerde keuzes door zich in te laten met de dubieuze bureaus. De gegevens van de woningzoekenden worden vervalst waardoor de kans op een sociale huurwoning groter wordt. Althans, dit is wat deze bureaus beloven. Jolanda van Loon, directeur van SVH: “De corporaties in de regio Haaglanden controleren heel streng op vervalste documenten. Hierdoor worden deze regelmatig onderschept. Bij constatering van fraude worden woningzoekenden die (laten) frauderen met hun gegevens uitgeschreven uit het woningzoekendesysteem, Woonnet Haaglanden. Bij constatering achteraf worden zelfs regelmatig ontruimingsprocedures gestart. Kortom, de woningzoekenden die denken op deze manier snel aan een woning te komen, worden uiteindelijk gedupeerd en komen helemaal niet meer in aanmerking.””

Jolanda van Loon begrijpt dat een woningzoekende die snel een woning nodig heeft het vervelend vindt om te moeten wachten op een sociale huurwoning. “Het is in de regio Haaglanden, die een gemiddelde wachtduur heeft van 45 maanden echter realistisch om via het reguliere systeem aan een woning te komen.” Daarnaast hebben de corporaties en gemeenten recentelijk een convenant ondertekend om de komende jaren ruim 12.000 sociale huurwoningen aan de voorraad toe te voegen. Dit is nodig om de wachttijden te beperken. SVH roept woningzoekenden op om niet met dergelijke bureaus in zee te gaan. Met vragen of voor advies kunnen woningzoekenden terecht bij een van de 15 corporaties in de regio of bij Woonnet Haaglanden.


Foto: Digitaal Dagblad