Fonds 1818 lanceert Tender Financiële Zelfredzaamheid (ook in Rijswijk)

mainImage
Fonds 1818 lanceert Tender Financiële Zelfredzaamheid (ook in Rijswijk)

Fonds 1818 stelt € 1 miljoen beschikbaar voor nieuwe projecten die financiële zelfredzaamheid vergroten. Organisaties die hiermee aan de slag willen, kunnen tot 1 april 2019 een plan indienen. Fonds 1818 heeft het afgelopen jaar, in het kader van het jubileumprogramma Uit de Rode Cijfers, verkend wat er in de regio gebeurt om mensen uit de schulden te houden en te krijgen. Directeur Sanne ten Bokkel Huinink: “Het voorkomen van schulden is veruit het belangrijkste, want het is heel moeilijk om mensen er weer uit te krijgen. Er zijn vijf thema’s waarvan wij denken dat ze kunnen helpen om de problemen op te lossen. Zoals het verbeteren van de samenwerking tussen alle betrokken partijen en het versterken van de vrijwilligersinzet. We doen een dringende oproep aan organisaties om met nieuwe projecten te komen. Zodat we samen de financiële zelfredzaamheid van de inwoners van onze regio kunnen vergroten.”

Fonds 1818 stelt, via de Tender Financiële Zelfredzaamheid, tot eind 2022 een bedrag van € 1 miljoen beschikbaar. Projecten gericht op de volgende thema’s kunnen voor ondersteuning in aanmerking komen:


  • Bevorderen van samenwerking tussen organisaties, instanties, bedrijven en overheden;

  • Laagdrempelige noodvoorzieningen gericht op leniging van acute nood;

  • Vroegtijdig signaleren en oplossen van financiële problemen;

  • Ondersteunen van vrijwilligers die betrokken zijn bij projecten waarbij financiële zelfredzaamheid voorop staat;

  • Verstrekken van informatie en ondersteuning met het oog op verbetering van leefomstandigheden.


Criteria
Voorrang wordt gegeven aan meerjarige plannen met een maximum van drie jaar. Kosten bedragen minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per project. Projecten waarbij sprake is van samenwerking tussen verschillende partijen, zo mogelijk uit verschillende gemeentes in het werkgebied van Fonds 1818, hebben de voorkeur. Ook wordt nagegaan in hoeverre het project iets toevoegt in de betreffende gemeente ten opzichte van het huidige aanbod/de bestaande werkwijze.

Planning
De eerste selectie van ingediende plannen vindt plaats voor 1 mei 2019. De geselecteerde aanvragers worden uitgenodigd uiterlijk 1 augustus 2019 een uitgewerkt projectplan inclusief begroting en eventueel dekkingsplan in te dienen. Voor 1 oktober 2019 vindt dan, in nauw overleg met een klankbordgroep van deskundigen, de selectie plaats van aanvragen die in aanmerking komen voor een donatie.

Bekijk hier de video die we maakten over de Tender Financiele Zelfredzaamheid.

 


Foto: Digitaal Dagblad