Energievisie moet zorgen voor Rijswijk zonder aardgas

mainImage
Energievisie moet zorgen voor Rijswijk zonder aardgas

B&W Rijswijk heeft de ‘Energievisie Rijswijk’ vastgesteld. “Op termijn zullen de Rijswijkse wijken van het aardgas af gaan. Hoe we dat gaan doen, dat weten we nu nog niet precies. Tijdig verkennen hoe we aan die opgave gaan werken is wel een noodzakelijke eerste stap. Deze Energievisie Rijswijk geeft  richting”, aldus wethouder Marloes Borsboom-Turabaz.

Rijswijk wil in samenspraak met de nu al bereidwillige partners (o.a. woningcorporaties) en bewoners op een betaalbare en duurzame manier in de toekomst de Rijswijkse woningen gaan verwarmen. Er worden in de ‘Energievisie’ enkele alternatieven voor aardgas genoemd zoals een warmtenet, maar ook het verwarmen met elektriciteit is mogelijk. Behalve de verwarming van woningen is het isoleren daarvan een wellicht nog grotere opgave.

Proeven
De gemeente Rijswijk start proeven in de wijken Ministerbuurt en Te Werve. In de Ministerbuurt wordt samen met woningcorporaties en andere partners bekeken of er in de toekomst een groot warmtenet kan worden gebruikt. In Te Werve worden mogelijkheden  onderzocht voor een warmtevoorziening met oppervlaktewater gecombineerd met een warmte- en koudeopslag en een buurtwarmtepomp. Daarnaast starten we in de wijk De Strijp met een aanpak om all-electric of andere lage temperatuur concepten vorm te geven, waarbij zoveel mogelijk particulieren gefaseerd de overstap maken naar aardgasvrij.Overleg
Rijswijk wil in 2040 energieneutraal zijn. Dat betekent dat de gebouwen op een andere manier moeten worden verwarmd en verduurzaamd. Rijswijk gaat van het aardgas af. De woningcorporaties worden beschouwd als een startmotor in de energietransitie. De woningen in RijswijkBuiten en De Strijp zijn zo goed als klaar voor een toekomst zonder aardgas.  Rijswijk kan niet zelfvoorzienend zijn, dus overleg met de regio is van groot belang.

Rotterdamse haven
Rijswijk heeft veel hoogbouw en is daarmee uitermate geschikt voor een collectieve warmtevoorziening. Met de grote potentie van geothermie, de mogelijke komst van de ‘Leiding door het Midden’ met warmte uit de Rotterdamse haven en kleinschalige bronnen als oppervlaktewater kan een robuust net gecreëerd worden.Momenteel is de gemeente ook bezig met een inventarisatie van de toekomstige energietransitie voor wat betreft het gemeentelijk vastgoed en de bedrijventerreinen.

De Energievisie wordt ter besluitvorming doorgestuurd naar de gemeenteraad. De visie wordt behandeld in het forum stad van 22 januari aanstaande. De gemeenteraad gaat op 5 februari een besluit hierover nemen.

De gemeente Rijswijk heeft Mark Bal aangesteld als kwartiermaker Energie om het proces te begeleiden. In het voorjaar start een campagne om inwoners van Rijswijk te informeren.

Bron: Gemeente Rijswijk


Foto: Digitaal Dagblad