Eerste energiecoöperatie in Rijswijk

mainImage
Eerste energiecoöperatie in Rijswijk

In Rijswijk is de eerste energiecoöperatie voor en door bewoners opgericht. De coöperatie met de naam ‘Zon op Rijswijk’ heeft als doel om zelfstandig schone energie op te wekken door het plaatsen van zonnepanelen op onder meer publieke gebouwen, bedrijfspanden en winkelcentra. Alle omwonenden kunnen zich aansluiten, ook omwonenden die geen panelen kunnen plaatsen omdat zij bijvoorbeeld in een huurhuis wonen of omdat het dak niet geschikt is. Samen kunnen bewoners op deze manier hun eigen lokale duurzame energie opwekken.

De gemeente stelt voor dit initiatief het dak van de gemeentewerf beschikbaar. Op 11 april ondertekenden wethouder Duurzaamheid Marloes Borsboom namens de gemeente en energiecoöperatie ‘Zon op Rijswijk’ een overeenkomst ten behoeve van het plaatsen van de zonnepanelen op het dak. Wethouder Marloes Borsboom is blij met het initiatief. “Door het dak beschikbaar te stellen aan de inwoners dragen we bij aan de brede doelstellingen van de gemeente zoals burgerparticipatie en het opwekken van lokale energie.”

Voor het opwekken van schone energie via een coöperatie heeft de landelijke overheid de postcoderoosregeling opgezet. Hiermee kunnen lokale bewoners gezamenlijk in een coöperatie of vereniging van eigenaren investeren in duurzame energie. In ruil hiervoor krijgen de bewoners korting op de energienota.

De gemeente Rijswijk werkt toe naar een energieneutraliteit en heeft daartoe een grote opgave. Rijswijk zet verschillende stappen om energiebesparing en het gebruik van alternatieve energiebronnen te realiseren. De gemeente heeft zelf ook al 108 zonnepanelen op het dak van de Gemeentewerf geplaatst en verduurzaamt haar eigen maatschappelijke vastgoed.

Meer informatie over de energiecoöperatie ‘Zon op Rijswijk’ is te vinden op www.zonoprijswijk.nl


| Foto: Digitaal Dagblad