Een overdekte fietsenberging voor Our House

mainImage
Een overdekte fietsenberging voor Our House

Our House is een door ouders opgezet kleinschalig woon- en zorginitiatief met dagbesteding in de directe nabijheid en in de wijk voor 14 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking en eventueel autisme. Het eerste wooninitiatief in Rijswijk. Our House zal gerealiseerd worden in de wijk De Linden in Parkrijk in Rijswijk Buiten.

www.stichting-ourhouse.nl

Hoewel de ondernemende ouders veel zelf willen doen, kunnen ze het niet alleen. Dat is de reden voor deze online collecte. Zij willen heel graag een groot overdekt fietsenhok om alle soorten fietsen/driewielers van de kinderen in te kunnen stallen. Dit kost geld en een donatie van u aan deze Oranjefondscollecte zou voor Our House en het Oranjefonds een geweldige steun in de rug zijn.

Ga naar de volgende pagina en doneer Klik hier Men heeft 1000 euro nodig. Inmiddels is er 195 euro opgehaald.

In Our House kunnen onze jongvolwassen kinderen in harmonie samenwonen met leeftijdsgenoten, in een zo “normaal” mogelijke huiselijke omgeving. Een veilig, geborgen, gezellig en comfortabel huis waar ook lol gemaakt kan worden en waar iedereen zichzelf kan zijn. De bewoners worden ondersteund in hun kwaliteit van leven en begeleid door professionele zorgverleners. Het streven is een zo goed mogelijke gezondheid, het mogen maken van keuzes, een waardevol sociaal netwerk en de eigen talenten kunnen inzetten. In Our House zullen ook 3 gemeenschappelijke woon/eetkamers met keukens worden gerealiseerd. Hier kunnen onze bewoners ondersteunt door begeleiding samen koken en eten, TV kijken of spelletjes doen.

Voor een aantal bewoners zal Our House zinvolle, aangename dagbestedingsactiviteiten organiseren in de directe nabijheid van de woning en in de wijk.  Hiervoor gebruiken wij o.a. de multifunctionele ruimte met aangrenzend een kleine theeschenkerij/terras voor de buurtbewoners en een klein winkeltje met producten uit de moestuin en kas. De plek om elkaar te ontmoeten, leren kennen, respecteren en iets voor elkaar kunnen gaan betekenen. Uiteraard gaan we ook op de fiets door de wijk om boodschappen te doen. Dit geeft onze bewoners het gevoel onderdeel uit te maken van de samenleving en vergroot de sociaal-maatschappelijke samenhang in de wijk.

 


Foto: Digitaal Dagblad