Rijswijks Dagblad | Donaties voor het Museum Bescherming Bevolking na milieuboete

Donaties voor het Museum Bescherming Bevolking na milieuboete

mainImage
Donaties voor het Museum Bescherming Bevolking na milieuboete

Het begon allemaal met een boete, die het museum opgelegd had gekregen wegens het overtreden van de regels omtrent de milieuzone die in gedeelten van Rijswijk van kracht is. Met de allerbeste bedoelingen stelden de medewerkers van het museum de old timer vrachtauto en vrijwilligers ter beschikking om de grote hoeveelheden goederen vanuit de Plaspoelpolder te brengen op de nieuwe lokatie in het oude centrum van Rijswijk. Men realiseerde helaas niet dat de gebruikte oude vrachtauto geen toegang had tot deze zone en er ook geen ontheffing voor was aangevraagd. Een boete rolde dan ook snel in de brievenbus.Een en ander werd bericht op facebook waarop velen verontwaardigd reageerden. Ook boden de lezers spontaan bijdragen aan om de boete te kunnen betalen. Tijdens de forumbijeenkomst, waar dit onder de aandacht werd gebracht beloofden Groen Links Marloes Borsboom en SP wethouder Bjorn Lughthart hier een oplossing, desnoods uit eigen zak voor te vinden. Ook andere raadsleden boden aan een bijdrage te willen leveren. Het Museum Bescherming Bevolking, dat geheel zonder subsidie draait, verzocht de gevers toch om hun toezeggingen na te komen en boden aan dit vanaf vrijdagmorgen in ontvangst te nemen. OR Kandidaat-raadslid en lijsttrekker Rob Korbijn en Beter voor Rijswijk raadslid Ger Kruger waren dan ook naar het bunkercomplex getogen om daar hun belofte in te lossen. Daarna kregen Kruger en Korbijn een uitgebreide rondleiding in het complex en de plannen die men op dit terrein graag zou willen uitvoeren.

Eerder hadden al de partij Wij. en oud-raadslid Henny van der Horst hun financiële hulp aangeboden aan het Museum Bescherming Bevolking. Het was mooi om te zien dat de partijgrenzen werden losgelaten en dat binnen 15 minuten voldoende donaties waren toegezegd en inmiddels betaald.


Foto: Digitaal Dagblad