De Tip van Toet: Wetten, Verordeningen & Opsporingsambtenaren

mainImage
De Tip van Toet: Wetten, Verordeningen & Opsporingsambtenaren

Taakstellingen van politie en gemeente, respectievelijk hun taken in de handhaving, zijn in de loop der jaren 'verschoven', hetgeen diverse oorzaken heeft. De politie gaat terug naar c.q. gaat zich meer bezighouden met haar "kerntaken". Dit ook deels noodgedwongen door eenvoudigweg minder politie en zéker minder politie-op-straat (elders op Google+ https://bit.ly/2KwfyYS) van mij staan daarover meerdere items). In de media wordt hierover regelmatig geschreven en gesproken.

De kerntaken staan in de Politiewet 2012, artikel 3: "De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de (1) daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het (2) verlenen van hulp aan hen die deze behoeven.. [De (1) en (2) zette ik er voor de duidelijkheid zelf tussen].
Politie-ambtenaren zijn en blijven "Algemene Opsporings-Ambtenaren".

(…)

De APV (= Algemene Plaatselijke Verordening, wordt door de gemeente gemaakt) geeft strafrechtelijke handvaten aan politie én gemeentelijke opsporingsambtenaren om op te treden.
Bij meldingen m.b.t. overlast zoals bijvoorbeeld het "hangen op portieken door ongewenste personen" kan de politie (inzake de openbare orde) door de APV optreden en bekeuren.

Er zullen steeds meer BOA's (Bijzondere Opsporing-ambtenaren) in het straatbeeld verschijnen. We kennen ze bijvoorbeeld al vele jaren als controleurs in het openbaar vervoer, heel specifiek hún 'opsporingsgebied' en niets anders.

In Rijswijk noemen we BOA's "Inspecteurs Openbaar Gebied", ofwel kortweg IOG'ers. Zij worden aangesteld voor bijvoorbeeld een aantal verkeersfeiten en vanzelfsprekend voor de APV-feiten. In de Rijswijkse situatie zijn de gemeentelijke BOA's er voor bijvoorbeeld controle op en handhaving (opsporen en bekeuren) van het op illegale manier deponeren van diverse soorten bedrijfs- en andere soorten (huis)vuil op de openbare weg. Er zijn sinds kort twee BOA's in Rijswijk aangesteld die zich grotendeels op illegale afval/vuilnis-feiten richten; daarom verwijst de Rijswijkse politie naar de gemeente of met het advies om die feiten via de telefoon-app "MijnGemeente" (eventueel met foto) aan de gemeente te melden. Als bedoelde handhavers kunnen achterhalen wie (huis)vuil heeft gedumpt, kunnen zij een bekeuring geven die zo maar €.120 of meer kan bedragen.

Het controleren en bekeuren van de Rijswijkse parkeervergunningen, ingesteld in vele wijken van Rijswijk, is een 'fiscaal feit' en is dáárom geen politietaak. Daarom worden burgers die de politie met opmerkingen of klachten daarover benaderen dus naar de gemeente verwezen.

Naast dit alles zullen politie (meestal wijkagenten) en gemeentelijke handhavers de samenwerking zoeken. Samen door de wijk een controle-ronde doen en uitwisselen van kwesties waar ze mee bezig zijn is erg handig. Je weet dan van elkaar waar we bezig zijn. Meldingen over auto- of fietswrakken speelt de politie door naar de BOA, op zo'n gezamenlijke ronde kun je dat dan bespreken. Ook bij evenementen zoals onlangs de "vrijmarkt" en binnenkort bij de dodenherdenking zoeken we de samenwerking.

O ja, in de praktijk blijkt dat velen het nog niet weten: al enkele jaren geleden zijn het beheer én administratie van "Gevonden en Verloren Voorwerpen" verlegd van politie naar gemeente.

Het hele artikel staat hier: https://plus.google.com/+KlaarTOETwijkagent-OudRijswijk/posts/gcfzVM4A6pE


| Foto: Digitaal Dagblad