De bibliotheek heeft goed jaar gedraaid

mainImage
De bibliotheek heeft goed jaar gedraaid

De Bibliotheek aan de Vliet, met vestigingen in Rijswijk en Voorburg, kijkt terug op een belangrijk jaar. In een sterk veranderende samenleving, verandert ook de rol van de bibliotheek.
De bibliotheek sloot 2017 af met mooie resultaten. Het aantal bezoekers steeg naar ruim 419.000 bezoekers. Ook het aantal leden groeide, met ruim 1300 naar 25.973. Waar het aantal uitleningen daalde, nam de deelname aan activiteiten toe. Naast het lenen van materialen, gebruiken de bezoekers de bibliotheek steeds meer als een plek om elkaar te ontmoeten, te studeren, een cursus of een andere activiteit bij te wonen

Opnieuw gecertificeerd
De Stichting Certificering Openbare Bibliotheken verleende de Bibliotheek aan de Vliet in 2017 weer het landelijke kwaliteitscertificaat. Het certificaat geldt voor vier jaar.

Samenwerking
De bibliotheek bepaalde de richting voor de toekomst met een nieuw beleidsplan voor 2017 - 2020. “De bibliotheek stimuleert verbeeldingskracht en is een onmisbare schakel voor een vitale samenleving.”, zo luidt de missie van de bibliotheek. Uitgangspunt bij alle activiteiten die de bibliotheek organiseert is samenwerking met externe partners

De bibliotheek is betrokken bij de voorbereidingen van het Huis van de Stad. In het oude stadhuis van Rijswijk nemen de bibliotheek, Trias, Welzijn Rijswijk en de gemeente Rijswijk in 2020/2021 samen hun intrek in het Huis van de Stad.

Educatieve bibliotheek
De dienstverlening aan het onderwijs en de kinderopvang is erop gericht zo veel mogelijk kinderen zo jong mogelijk in contact te brengen met lezen en de bibliotheek. De Bibliotheek aan de Vliet levert diensten aan de voorschoolse educatie, het basisonderwijs, de Brede school, en het voortgezet onderwijs. In 2017 was het bereik in de leeftijd 0 – 12 jaar 17.499 kinderen.

Meer weten
Het complete jaarverslag vindt u terug op www.bibliotheekaandevliet.nl/jaarverslag.

 


Foto: Digitaal Dagblad