D66 Rijswijk over parkeerbeleid: minder parkeerzones

mainImage
D66 Rijswijk over parkeerbeleid: minder parkeerzones

Onlangs is er door de gemeenteraad een presentatie gezien die het parkeerbeleid analyseerde en evalueerde. Het Rijswijks Dagblad vroeg aan verschillende partijen hun mening over deze presentatie.

Elize Woudstra (D66-foto): “Het is momenteel voor bewoners en bezoekers in Rijswijk onduidelijk waar de parkeerzones liggen en wat de regels in deze zones zijn. D66 vindt de bereikbaarheid van Rijswijk erg belangrijk en zet zich daarom in voor een versimpeling van het parkeerbeleid en een duidelijke communicatie hiervan naar de bewoners. Dit houdt in dat het aantal parkeerzones wordt verminderd en bepaalde zones worden gelijkgetrokken. De keuzes die hierin worden gemaakt, vragen om een duidelijke communicatie van de gemeente naar de bewoners en ondernemers.”

Bereikbaarheid
D66 Rijswijk zet zich in voor goed wonen en een sterke economie. Bereikbaarheid en het parkeerbeleid spelen hierin een belangrijke rol. Goed wonen betekent onder andere dat je in de buurt van je huis kan parkeren, al is dat niet altijd voor de deur. De economie is gebaat bij een goede bereikbaarheid. Met een groeiend aantal inwoners in regio zorgt dit voor de nodige uitdagingen, waardoor in Rijswijk lastige keuzes moeten worden gemaakt.

D66 Rijswijk zet zich concreet in voor de volgende punten:

* Versimpeling van het huidige parkeerbeleid. We willen dat het grote aantal parkeerzones wordt verminderd en de gemeente zowel digitaal als in persoon aanspreekbaar is bij vragen.

* Bewoners en bezoekers moeten meer inzicht krijgen in waar wel parkeerplek is en waar niet. Zo kan de parkeerlast meer gespreid worden.

* Meer duidelijkheid over de parkeerzones door middel van borden en apps.


| Foto: Digitaal Dagblad