D66 en PvdA vragen aandacht voor toename dakloosheid

mainImage
D66 en PvdA vragen aandacht voor toename dakloosheid

D66 Rijswijk-raadslid Martine Koopman heeft samen met raadslid Wil van Nunen van de PvdA aandacht gevraagd voor de sterke toename van het aantal meldingen van dreigende dakloosheid bij het meldpunt Bezorgd.

“Bij een werkbezoek van de werkgroep Sociaal Domein aan het Sociaal Wijkteam bleek dat het totaal aantal meldingen bij het meldpunt Bezorgd de afgelopen jaren is gestegen”, meldt D66. “Van 20% in 2015, via 35% in 2016 en in 2017 zelfs tot 50% van de meldingen hadden betrekking op bezorgdheid over dreigende dakloosheid. Het ging daarbij in 2017 om 86 meldingen.”

Wethouder
“Ook wethouder van der Pol vond dit een zorgelijke ontwikkeling. Daarom zijn er dit jaar een aantal projecten gestart. Ten eerste, een goede samenwerking met de woningbouwcoöperaties om al vroeg te signaleren als er huurachterstanden zijn (project EMMA), ten tweede komt er een financieel service punt, waar alle Rijswijkers met schulden laagdrempelig terecht kunnen. Tot slot komt er meer aandacht voor informele zorg. Deze combinatie van projecten gaat er hopelijk op korte termijn voor zorgen dat de opgaande trend doorbroken wordt. D66 Rijswijk zal hier ook in de komende periode aandacht aan blijven geven en scherp op blijven.”


| Foto: Digitaal Dagblad