Controle actie gemeente Rijswijk, politie, de Brandweer en UWV in Plaspoelpolder

mainImage
Controle actie gemeente Rijswijk, politie, de Brandweer en UWV in Plaspoelpolder

Dinsdag 11 september is een aantal bedrijven op bedrijventerrein de Plaspoelpolder bezocht in verband met een controle actie. Deze actie is onderdeel van een pakket aan maatregelen die de gemeente neemt om het veiligheidsgevoel te vergroten en de uitstraling en het imago van het bedrijventerrein Plaspoelpolder te verbeteren, en daarmee ook van de gehele gemeente Rijswijk.


Bij deze actie waren de gemeente, politie, de Brandweer en UWV betrokken. De controle richtte zich op de bedrijfsactiviteiten, de bedrijfsvoering en de inkomenssituatie. Zo is er bijvoorbeeld gekeken of de bedrijfsactiviteiten in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan. Daarnaast is er gecontroleerd op rechtmatigheid van bijvoorbeeld uitkeringen. De bedrijfspanden zijn ook onderzocht op onwettige activiteiten zoals illegale arbeid, hennepteelt, drugsverkoop en verkoop van gestolen auto-onderdelen.

Gezamenlijke aanpak
De controle was de eerste actie in Rijswijk van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI). LSI is een samenwerkingsverband van de gemeente, politie, Belastingdienst, UWV, SVB, Inspectie SZW, IND en het Kenniscentrum Handhaving en Naleving van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Veilig woon- en leefklimaat
Burgemeester Michel Bezuijen is blij met de actie. “Rijswijk wil een gemeente zijn die veilig is en waar iedereen zich veilig voelt. Dit willen we zo houden en waar mogelijk verbeteren. Daar hebben we onze partners bij nodig. Samen kunnen we criminaliteit nog beter aanpakken en zorgen we voor een veilig woon- en leefklimaat.”


| Foto: Digitaal Dagblad