Columnist Paul Francissen Lid in de Orde van Oranje-Nassau

mainImage
Columnist Paul Francissen Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Vijf ingezetenen van Rijswijk hebben op donderdag 26 april 2018 om 10.00 uur een Koninklijke Onderscheiding ontvangen uit handen van drs. M.J. Bezuijen, burgemeester van Rijswijk, in de Rijswijkse Schouwburg. Onder hen is ook Paul Francissen, een van onze columnisten. Wij feliciteren hem en de andere gedecoreerden met de ontvangen lintjes en titels

Hieronder een overzicht

Mevrouw E. van Dijk-Förster- Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

Mevrouw Van Dijk (Elly) is tot 2010 werkzaam geweest als secretaresse/administratief medewerkster bij het Schilderscentrum te Rijswijk. Daarnaast is zij sinds 1970 actief als vrijwilliger bij Rijswijkse Zwemvereniging Excelsior en vervulde daar diverse functies. Al jaren is zij secretaris van de vereniging, waarbij zij bijv. de contacten onderhoudt tussen de vijf commissies binnen de zwemvereniging. Zij was direct betrokken bij de fusies tussen RZV, Excelsior en Inter Amicos  en vertegenwoordigde  de vereniging tijdens de privatisering van zwembad De Schilp. De organisatie van (inter)nationale zwemwedstrijden werden jarenlang door haar (en haar man) georganiseerd incl. het vinden van gastgezinnen, de wedstrijdleiding, scheidsrechters enz. Ze heeft zelf zwemlessen gegeven aan kleine kinderen, maar heeft ook als tijdwaarnemer bij zwemwedstrijden opgetreden. Aan het eind van het jaar zorgt zij voor de attentie voor de vrijwilligers en de Sint- en Kerstcadeautjes. Zij wordt gezien als vraagbaak van de vereniging en spil in het web.  

De heer C.F. van Dijk- Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

De heer Van Dijk (Carl) was in zijn werkzame leven monteur, maar ook net als zijn vrouw vanaf 1970 actief bij de Rijswijkse Zwemvereniging Excelsior. Jarenlang vervulde hij de rol van voorzitter, op dit moment is hij vice-voorzitter van de vereniging. Hij was ook actief betrokken bij de fusies tussen RZV, Excelsior en Inter Amicos en woordvoerder namens de vereniging bij de gemeente en andere zwemverenigingen. Naast de bestuurlijke taken heeft hij zich jarenlang ingezet als trainer bij wedstrijdzwemmers, assisteerde bij de waterpolotraining en werd later begeleider en ploegleider. Bij het organiseren van activiteiten was dhr. Van Dijk er altijd bij, zoals ook bijv. de zwem 4/5 daagse in De Put of de sportmarkt in De Schilp. Samen met zijn vrouw zet hij zich al meer dan 40 jaar in voor de zwemvereniging en weet precies wat er geregeld moet worden en hakt knopen door als er moeilijke beslissingen moeten worden genomen. Met hart en ziel is hij verbonden met de zwemsport. 

De heer P.W.H.M. Francissen- Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

De heer Francissen was tot zijn pensionering werkzaam bij het Ministerie van VWS. Daarnaast is hij jarenlang actief geweest voor het Rode Kruis, waarbij hij diverse functies uitoefende voor het plaatselijk werk, maar ook tot tweemaal toe naar Indonesië trok. Naast kerkganger is hij ook al tientallen jaren actief binnen het College van Diakenen in de H. Jacobus de Meerderekerk in Den Haag. Ook treedt hij op als ordedienst en heeft hij actief meegewerkt  bij de viering van het 250 jaar jubileum. Hij was 10 jaar actief als Bondsraadslid bij de Consumentenbond en zet zich in voor de rechten van de patiënt. Het is mede-oprichter en secretaris van het Hospice Het Vliethuys in Voorburg, maar is ook altijd op technisch gebied aanspreekbaar. Dhr. Francissen heeft zich ook als RotaryClublid ingezet voor anderen; hij organiseerde bijv. benefietconcerten waarbij de opbrengst naar bijv. Indonesië of vluchtelingen in Rijswijk ging. Als voorzitter van “Kunst ter Plekke” in Leeuwendaal was hij nauw en actief betrokken bij het tweejaarlijks evenement. Van voorlezen tot zingen, niets is hem te veel.  

De heer J.B.M. Hauser- Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

De heer Hauser is facilitair manager geweest bij de TU Delft tot zijn pensionering en is daarnaast vrijwilliger bij de Benedictus- en Bernadettekerk in Rijswijk. Als voorzitter van de Bouwcommissie en als lid van de Beheerraad zet hij zich op diverse fronten in voor het (vernieuwde) kerkgebouw. Maar ook de mensen zelf gaan hem aan het hart: hij is al jaren vrijwilliger bij de Voedselbank, deel t pakketten uit, praat en begeleidt de mensen, maar zorgt er ook voor dat alles goed verloopt. Hij heeft nauw contact met Lupine Uitvaartverzorging en leidt alles in goede banen van het gebruik van de opbaarruimte in het complex en de bijbehorende condoleancebijeenkomsten.  Ook op technisch gebied zet hij zich in en staat altijd voor iedereen klaar. Daarnaast is hij ook nog actief in de kookgroep die drie keer per maand kookt voor ongeveer 50 personen.  

De heer F.J. van der Klundert- Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

De heer Van der Klundert (Ferdi) is werkzaam als hoofd Automatisering bij de raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. Al ruim 25 jaar is hij daarnaast actief betrokken bij Buurt- en Speeltuinvereniging Inter Amicos te Rijswijk. Eerst als bestuurslid, daarna als voorzitter en toen hij die taak neerlegde en bleek dat de functie van penningmeester vacant was, heeft hij die op zich genomen. De heer Van der Klundert is actief betrokken bij het onderhoud van de speeltuin en het clubgebouw, maar ook bij de organisatie van diverse avondactiviteiten. Onder zijn leiding als voorzitter werden o.a. de jubileumfeesten met grote sport- en speldagen georganiseerd. Een mooi voorbeeld is: een 24-uurs marathon schommelen waar de opbrengst naar zusterstad Condega in Nicaragua ging. 

 


| Foto: Digitaal Dagblad