College vraagt mogelijk hulp aan burgers bij onkruidbestrijding

mainImage
College vraagt mogelijk hulp aan burgers bij onkruidbestrijding

Naar aanleiding van vragen van Gemeentebelangen Rijswijk hoe in de toekomst om te gaan met onkruidbestrijding, heeft het College gewezen naar de evaluatie die in het najaar bekend wordt. “Daarna worden passende maatregelen genomen. Er wordt een integraal beheerplan opgesteld. Participatie krijgt hierin nadrukkelijk een rol. We willen dit plan samen met bewoners vormgeven en onderzoeken momenteel hoe we de bewoners een rol in het beheer kunnen laten spelen.

Voor GBR is “de desolate uitstraling van het ("ecologisch" ) groen  langs het deel van de Churchillaan waar vorig seizoen nieuwe bomen zijn geplaatst, een doorn in het oog. Het College: “We willen de biodiversiteit vergroten. Vanuit deze gedachte hebben we de bermen ingezaaid met een in eerste instantie kleurrijk mengsel. De ontwikkeling van deze strook is mislukt omdat de vegetatie te groot werd, het zicht voor verkeer verslechterde en de vegetatie over het fietspad ging hangen. De resultaten worden als leerpunt meegenomen in de ontwikkeling van ons ecologisch beheer.”

Straatploegen
De gemeente heeft twee extra straatploegen ingezet voor de onkruidbestrijding. GBR wil weten of dat een incidenteel karakter heeft. Het College:” De inzet van de extra straatploegen is bedoeld om de tijdelijke achterstand weg te werken. Na 5 jaar zal bekeken worden of afbouw of beëindiging nodig is (de periode zoals vastgelegd is in het wegenbeheerplan). Aan het informeren van bewoners hecht dit college een grote waarde. We maken een verschil tussen kleine reparaties (postzegels) en groot onderhoud waarbij een straat vierkant wordt opgepakt. Dit laatste heeft immers veel impact op de bereikbaarheid. Daarom ontvangen bewoners hierover altijd een brief. Hierin brengen we de bewoners op de hoogte van de werkzaamheden en wat dit voor hen betekent. De inzet van alle straatploegen wordt bepaald op basis van inspecties.

Extra maatregelen
Ook wil GBR weten in hoeverre de lange zomer met de hitte van dien het College ertoe heeft gebracht om extra maatregelen te nemen tegen de ‘sporen in de openbare ruimte’. “De droogte was zo extreem dat de focus lag bij het laten overleven van de beplanting”, meldt  het College. “Kwetsbare beplanting krijgt extra water. Daarnaast zijn extra ploegen ingezet om verhardingen te inspecteren en te herstellen bij schade als gevolg van droogte. Juist vanwege deze acties hebben wij er voor gekozen om een plan voor klimaatadaptatie op te stellen.”

 


Foto: Digitaal Dagblad