Bezwaar van bewoners tegen plan herontwikkeling Karel Doormanlaan 

mainImage
Bezwaar van bewoners tegen plan herontwikkeling Karel Doormanlaan 

In een brief aan de Rijswijkse gemeenteraad maakt een groep bewoners van de Karel Doormanlaan bezwaar tegen de plannen voor de herontwikkeling van hun straat, zoals die zijn gepresenteerd bij een informatieavond.

Tijdens een inloopbijeenkomst op 16 april jl. werden geïnteresseerden geïnformeerd over de plannen van Lammers Real Estate voor de herontwikkeling Karel Doormanlaan. Een aantal bewoners van de straat was niet blij met de plannen en stuurde vorige week een gezamenlijke brief aan de gemeenteraad, waarin de grieven staan beschreven. Daarnaast laten de bewoners zich ook kritisch uit over gedane verkiezingsbeloften waaraan politieke partijen met deze plannen huns inziens  geen recht doen.

De bewoners maken bezwaar tegen de herontwikkeling in verband met de hoogte en oriëntatie van de nieuwe gebouwen. In het voorgenomen plan staat de bouw van een zeven- en een vijf verdiepingen hoog gebouw beschreven. Met name het pand met zeven verdiepingen stuit op bezwaren. “In de directe omgeving  valt 7 hoog gewoon uit de toon”, aldus de bewoners die bovendien bang zijn voor een precedentwerking. Ook bestaat er de angst dat de hoogbouw veel licht zal wegnemen voor reeds bestaande woningen.

Verder maken de mogelijke schade aan en waardedaling van hun huidige woningen onderdeel uit van de bezwaren van de bewoners.

Daarnaast krijgen diverse partijen een veeg uit de pan van de bewoners: "Veel politieke partijen hadden in hun programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart jl . aandacht voor leefbaarheid en plezierig wonen in Rijswijk. Wij vinden dat het projectplan zoals dat in april is gepresenteerd daar helemaal niet aan bijdraagt, integendeel. Wij roepen u dan ook op bij de besluitvorming over dit project wat betreft dit aspect recht te doen aan uw verkiezingsprogramma's ."

Foto: Google Maps


Foto: Digitaal Dagblad