Beter voor Rijswijk vindt complete make-over In de Bogaard niet nodig

mainImage
Beter voor Rijswijk vindt complete make-over In de Bogaard niet nodig

Beter voor Rijswijk zet vraagtekens bij de verdere ontwikkeling van het gebied in en rondom winkelcentrum In de Bogaard. “Men wil van een regionaal winkelcentrum naar een gehalveerde Bogaard met veel gestapelde woningen en een aanpassing van de Beatrixlaan boven de grond. De tunnelvariant wordt door het huidige college tijdelijk afgeserveerd, waardoor de bewoners langs de Beatrixlaan van onder andere de Ocarinaflats nog vele jaren in een vieze leefomgeving zitten en er binnen tien tot vijftien jaar twee maal geld moet worden uitgegeven als de tunnel alsnog moet worden aangelegd.”

Rijswijk heeft enkele jaren terug samen met de inwoners de stadsvisie Rijswijk 2030 vastgesteld. “Daarin werden voor het winkelcentrum In de Bogaard goedkopere parkeeroplossingen, meer groen, aantrekkelijke ontmoetingsplekken, een bioscoop, meer terrasjes of uitgaansgelegenheden in de avond genoemd”, meldt Beter voor Rijswijk. “Wonen en inkrimpen oppervlakte waren in de eerder genoemde visie niet aan de orde. Wel de woningen in de leegstaande kantoortorens, zoals het ombouwen van het belastingkantoor (De Generaal) en COA en de nieuwbouw op de HBG locatie. Verder zou de Beatrixlaan zodanig moeten worden ingericht dat deze geen barrière meer vormt en een bijdrage levert aan de leefbaarheid en de samenhang in het gebied. Nog 20 jaren wachten op een schoon wagenpark is niet aan de orde. Wel werken aan een oplossing onder de grond.”

Beter voor Rijswijk rekent ons voor: “Binnen enkele jaren zal Rijswijk een fors bedrag ontvangen na verkoop van de Eneco aandelen. De kosten voor een volwaardige tunnel bedragen 240 miljoen euro. Rijswijk kan dat natuurlijk niet alleen betalen. 60 miljoen is gereserveerd bij de metropoolregio MRDH en het Rijk. Ook zal 30 miljoen volgens wethouder Lugthart door de gemeente Den Haag beschikbaar worden gesteld. Verder moet de grond die eigendom is van Rijswijk ook vele miljoenen kunnen opleveren. Laten we ervan uitgaan dat er bij de provincie en Europa een vergelijkbaar bedrag kan worden opgehaald. Samen met een deel van de de ENECO gelden is een fors kapitaal voor de tunnel haalbaar, circa 180 miljoen.”

Nu zorgen de plannen voor veel onrust onder de inwoners. Ook worden door deze plannen de prijzen van het onroerend goed fors opgevoerd. Dit gebeurt door snelle doorverkoop van de panden die veelal in eigendom zijn partijen die snel veel geld willen verdienen. Het winkelcentrum hoeft niet veel te veranderen. De bewoners zijn tevreden met de plannen die in de visie Rijswijk 2030 staan. Die verbeterslag moet nog worden gemaakt. Verder moet in overleg met de winkeliers en eigenaren worden gezocht naar een mogelijkheid op korte termijn voor één of twee uur gratis parkeren. Als daarnaast de huren van de winkels naar een voor ondernemers redelijk niveau worden verlaagd, dan zijn de lege winkels zo gevuld en is een complete "make-over" van het winkelcentrum niet nodig.”

Beeldrechten: Beter voor Rijswijk


| Foto: Digitaal Dagblad