Bekijk zelf de grondwaterstand in uw buurt

mainImage
Bekijk zelf de grondwaterstand in uw buurt

Weten hoe hoog het grondwater bij u in de buurt staat? Check het nu zelf. Er is momenteel veel aandacht voor grondwater in de media. Bewoners klagen over vochtige kelders of kruipruimtes onder hun huis. Zij vragen zich af of dit komt door de stijging van het grondwater in Rijswijk.

Overlast van grondwater zoals vocht in woningen en water op straat ontstaat als regenwater dat in de bodem zakt niet snel genoeg wordt afgevoerd. Veel steden in de regio kampen sinds jaar en dag met dergelijke overlast. Het speelt vooral in de laaggelegen wijken en met name in het najaar en de winter als er weinig verdamping en veel neerslag is. Naast de voortzettende bodemdaling in het westen van Nederland versterkt de klimaatverandering met extremere neerslag de overlast.

Peilbuizen
De gemeente houdt met behulp van een monitoringsysteem van peilbuizen op 60 locaties in de gemeente de grondwaterstand goed in de gaten. Dit kunt u trouwens zelf ook. Het monotoringsysteem is namelijk openbaar. Op deze kaart met grondwaterstanden https://opendata.munisense.net/portal/wareco-water2/group/5/Rijswijk-KF21H kunt u zien hoe hoog het grondwater bij u in de buurt staat.

Wateroverlast kelders
Moderne kelders zijn waterdicht en daarmee goed bestand tegen een stijging van de grondwaterstand. Kelders die in het grondwater liggen en niet tot bovenaan helemaal waterdicht zijn, krijgen door het stijgende grondwater mogelijk meer wateroverlast. Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor een waterdichte kelder en moeten zelf maatregelen nemen.

Projectpagina
Op de projectpagina over grondwater https://www.rijswijk.nl/wonen/groen/grondwater treft u veel informatie aan over grondwater, zoals een lijst met veel gestelde vragen. Uiteraard voorzien van antwoorden. Hier leest u ook wat de gemeente doet tegen grondwateroverlast en wat u zelf hiertegen kunt doen.

Het beleid over grondwater kunt u terug lezen in het gemeentelijk rioleringsplan (met name in hoofdstuk 6). Het rioleringsplan is hier te vinden. https://www.rijswijk.nl/wonen/afval-en-milieu/riool


Foto: Digitaal Dagblad