Rijswijks Dagblad | Alternatief voor aardgas aanleiding tot samenwerking Stedin en Rijswijk

Alternatief voor aardgas aanleiding tot samenwerking Stedin en Rijswijk

mainImage
Alternatief voor aardgas aanleiding tot samenwerking Stedin en Rijswijk

Deze week ondertekenden netbeheerder Stedin en 31 gemeenten uit Zuid-Holland, waaronder de gemeente Rijswijk, het Convenant Aardgasvrije Nieuwbouw. Hiermee bundelen provincie, gemeenten en de netbeheerder de krachten om projectontwikkelaars en hun opdrachtgevers ervan te overtuigen om te kiezen voor een duurzaam alternatief voor aardgas.

“Duurzaamheid moeten we niet alleen in woord belijden. De gemeenten die hier bijeen zijn zetten concrete stappen, wat ook hard nodig is”, zei Diederik Samson die de bijeenkomst met de gemeenten en Stedin leidde.

Recent schrapte de Tweede Kamer de aansluitplicht op het aardgasnet voor nieuwbouwwoningen. Het duurt nog maanden voordat deze wetswijziging in werking treedt. Maar veel gemeenten willen hier niet op wachten. Ook wethouder Duurzaamheid Marloes Borsboom ondertekende het convenant namens de gemeente Rijswijk: “De afgelopen vier jaar heeft dit college ingezet op verduurzaming van de stad. Op langere termijn past aardgas daarom niet meer in Rijswijk. Met dit convenant geven we een duidelijk signaal af”.

Aardgas is een fossiele brandstof en bij de verbranding ervan komt veel CO2 vrij. De gebouwde omgeving is voor 40% verantwoordelijk voor de totale CO2 uitstoot van Nederland. En daar willen we in Nederland in 2050 vanaf zijn. David Peters, Chief Transition Officer van Stedin: “We willen de uitdaging niet groter maken dan die al is.

Aardgasaansluiting klinkt nu nog leuk, maar zal snel uit de tijd raken. Het zal binnen enkele jaren een kat in de zak blijken te zijn. Daar moeten we huizenkopers nu al voor behoeden en daarom bieden wij nu de kans om contracten te herzien en gebruik te maken van Stedins inkeerregeling”.


Foto: Digitaal Dagblad