Raadslid Marieke Alberts (Groenlinks) heeft een voorstel ingediend om de reactie van de gemeenteraad op het Programma van Eisen voor de Busconcessie “Groener” te maken. Zij geeft richting de raad aan dat “vast staat dat verbrandingsmotoren van voertuigen in grote mate bijdragen aan schadelijke stoffen in de lucht. Door de transitie in te zetten naar zero-emissie neemt de MRDH de voortrekkersrol en voorbeeldfunctie op zich”.

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag bereidt de nieuwe aanbesteding van de buslijnen voor. Nu al rijden er aardgasbussen die schoner zijn dan dieselbussen. Met zero-emission dragen de bussen niet meer bij aan de luchtvervuiling.

Eerder vroeg zij al aandacht voor de luchtkwaliteit in Rijswijk. Op meerdere plekken in de gemeente is de luchtkwaliteit nog net binnen de normen, maar niet gezond.