Naar aanleiding van vragen van Marieke Alberts (Groenlinks) over de luchtkwaliteit langs de Rijswijkse wegen, geeft het college van B&W aan het komend voorjaar te komen met een vertaling van het Klimaatverdrag van Parijs naar Rijswijkse maatregelen.

Naar aanleiding van de vraag “Waarom voert het college het voldoen aan de wettelijke luchtkwaliteitsnorm als enige reden op om niet te gaan lobbyen voor snelheidsverlaging op de A4?”

Antwoordt het college: ” In geval van een overlast situatie gaan wij niet lobbyen maar in gesprek met de wegbeheerder over het beperken of verminderen van de overlast. De wegbeheerder is verantwoordelijk voor de keuze van de maatregel”.