In navolging van ophef over standbeelden van Jan Pieterszoon Coen en het gebruik van de naam Coentunnel, is nu ook een Rijswijkse straat aanleiding voor protest. Actiegroep AFVN eist dat Rijswijk, net als Voorschoten, de naam Generaal Spoorlaan wijzigt. “Hij is één van de grootste Nederlandse oorlogsmisdadigers.”

Generaal Simon Spoor werd vroeger beschouwd als een nationale held maar is, naar mate de jaren verstreken en er meer over de politionele acties in Nederlands Indië bekend werd, allang niet meer onomstreden. “Wij beschouwen hem als één van de grootste Nederlandse oorlogsmisdadigers”, zou Arthur E.A.J. Graaff, woordvoerder van de Antifascistische Oud-Verzetsstrijders Nederland / Bond van Antifascisten volgens het AD aan de gemeenteraden van Rijswijk en Voorschoten hebben geschreven. De AFVN eist dan ook dat de Generaal Spoorlaan een andere naam krijgt.

Generaal Simon Spoor (1902-1949) stond vroeger te boek als een held. Als legercommandant gaf Spoor leiding aan de operaties tegen de Indonesische nationalisten, waaronder de zogenaamde politionele acties van 1947 en 1948. Na zijn raadselachtige dood in 1949, vier dagen nadat hij was bevorderd tot generaal, werd Spoor postuum benoemd tot ‘Commandeur in de Militaire Willemsorde, vanwege diens uitzonderlijke plichtsvervulling en uitstekende leiding.’ Hij werd geroemd om zijn ‘moed, beleid en trouw’. Later werd duidelijk dat de manier waarop Nederland en ook Spoor de moeilijke situatie in Nederlands Indië na de oorlog het hoofd bood niet de schoonheidsprijs verdiende. Tijdens de bijna vier jaar durende militaire aanwezigheid van Nederland in Indonesië kwamen zo’n 5.000 Nederlandse militairen door verschillende oorzaken om het leven. Aan Indonesische zijde vielen naar schatting 150.000 doden.

(bron Wikipedia)