Voor de aanleg van de Rotterdamsebaan is het nodig dat er een verdiepte weg komt. Deze verdiepte weg loopt onder de Laan van Hoornwijck door.

Om deze aan te leggen worden bouwkuipen aangelegd. Maandag 17 oktober begon de aanleg van de bouwkuip langs de Laan van Hoornwijck aan de kant van knooppunt Ypenburg.
Van half november tot en met december worden betonpalen geheid. Het werk wordt doordeweeks gedaan tussen 7.00 en 16.30 uur. Af en toe wordt er tot 19.00 uur of op zaterdag doorgewerkt.

Bereikbaarheid
Voor de veiligheid wordt de rijbaan van de Laan van Hoornwijck richting Ypenburg versmald van maandag 17 tot en met vrijdag 29 oktober. Dit gebeurt buiten de spits en er blijft altijd 1 rijstrook beschikbaar.

Overlast

Helaas is overlast tijdens de werkzaamheden onvermijdelijk. Zo kunt u geluids- en trillingshinder ervaren. Er wordt nauwkeurig gemonitord of geluid en trillingen binnen de daarvoor geldende wettelijke normen blijven.

laan-van-hoornwijck-2

Vragen over de werkzaamheden? De Combinatie Rotterdamsebaan houdt wekelijks een inloopspreekuur Vlietzone. U kunt dan bij de omgevingsmanager terecht met vragen over de werkzaamheden die in uitvoering zijn of op de planning staan.
• Wanneer: iedere dinsdag van 15.30 tot 16.30 uur
• Locatie: Bouwkeet, Laan van Hoornwijck 80 in Den Haag (met de fiets of te voet bereikbaar via de oversteekplaats bij de tramhalte Laan van ‘s-Gravenmade