Rijswijks Dagblad | Verhalen uit de Canon (3)

Verhalen uit de Canon (3)

mainImage

Een belangrijke gast in de Herenstraat

Vanaf de tweede helft van de twaalfde eeuw tot het einde van de vijftiende eeuw was het niet bepaald gezellig in het graafschap Holland. Twee groepen edelen, de Hoeken en de Kabeljauwen genaamd, bevochten elkaar in een bloedige strijd om de macht.

In 1358 leek het er even op dat het tij zou gaan keren. Albrecht van Beieren werd in dat jaar benoemd tot graaf van Holland, nadat zijn broer krankzinnig was verklaard. Albrecht, zelf een Kabeljauw, probeerde de rust terug te brengen in het verdeelde land. Om alle partijen tevreden te stellen, benoemde hij zowel Hoeken als Kabeljauwen in het bestuur.

Dit werd hem echter niet in dank afgenomen. In 1359 laaide de strijd weer op in alle hevigheid. Een aantal edelen verzetten zich openlijk vanuit Delft tegen graaf Albrecht. Dit ging hem te ver. Albrecht viel de stad aan vanuit Rijswijk en kwam als winnaar uit de strijd.

Het verhaal gaat dat Albrecht van Beieren tijdens het beleg logeerde in de Herenstraat. Na de gewonnen belegering kreeg de eigenaar van het betreffende pand toestemming om Albrechts wapen te voeren. Dit zal oorspronkelijk een houten bord geweest zijn, dat aan de gevel hing. Toen het houten huis later werd vervangen door een stenen exemplaar, werd er in de plaats van het bord een gevelsteen geplaatst. Hierop stonden de wapens van Albrecht van Beieren en zijn vrouw Margaretha en de tekst ‘dit is in Beyeren’. Het bord zit er nog steeds, op de pui van Herenstraat 87a.

Lizette de Koning

Bron: Verhalen van Rijswijk, De canon door Lizette de Koning, uitgegeven door de Stichting Rijswijkse Historische projecten. Verkrijgbaar bij Gemeente Rijswijk en Museum Rijswijk.