Rijswijks Dagblad | Waar staat de Rijswijkse sport?

Waar staat de Rijswijkse sport?

mainImage

Donderdagavond zijn Rijswijkse sportbestuurders, sportwethouder Lugthart, de Rijswijkse Sportraad en andere Rijswijkers die sportminded zijn, samengekomen om het heden en de toekomst van sport in Rijswijk te bespreken.

“Boeiende en sportieve avond op initiatief van de gemeente Rijswijk in overleg met de besturen van binnen en buitensport.”. Het is de conclusie van Bas Contant, de voorzitter van de Rijswijkse Sportraad. “Na de aftrap van de Bjorn Lugthart wethouder sport hebben we elkaar het gesprek gevoerd over waar we nu staan met alle verenigingen. En welke knelpunten zowel binnen als buitensport worden ervaren. En ondersteund door een rapport van het Mulier instituut ging de gemeente met de besturen aan het werk om scenario’s te bedenken hoe grootste maar ook de kleinste knelpunten aan te pakken. En natuurlijk werd niet alles opgelost maar de energie die er was zorgden er voor dat out of the box ideeën op tafel kwamen. Van integreren van alle voetbalverenigingen tot een nieuwe integrale Rijswijkse voetbalvereniging, tot samenwerken van BMX en de wielren vereniging in een gezamenlijke gedeelde accommodatie. En nog veel meer varianten, te veel om op te noemen. Onder toeziend oog van diverse aanwezige raadsleden en de volledige Rijswijkse sportraad. Trots op al die sportievelingen! De gemeente Rijswijk heeft een projectleider aangesteld die de komende periode met al deze informatie aan te gang gaat en langs een gemeenschappelijk op te zetten agenda de ideeën verder zal aanpakken. Mooie avond!”