Rijswijks Dagblad | VVD Rijswijk stopt onderhandelingen coalitie

VVD Rijswijk stopt onderhandelingen coalitie

mainImage

De VVD Rijswijk is gestopt met het onderhandelen om tot een nieuwe coalitie te komen. Dat zegt de VVD in een verklaring.

“De afgelopen weken is er hard gewerkt aan het vormen van een nieuwe coalitie onder leiding van de fractievoorzitter van Beter voor Rijswijk, de grootste partij in de gemeenteraad. Wat de fractie van de VVD Rijswijk betreft waren er twee mogelijkheden: een coalitie van BVR, VVD, D66, CDA en GBR (18 zetels) of de VVD Rijswijk zal de komende jaren optreden als oppositiepartij in de gemeenteraad. Er is veel gesproken, helaas meer over personen en de relaties tussen personen en partijen dan over de inhoud. Er was namelijk al snel een akkoord op hoofdlijnen waar alle betrokken partijen het in grote lijnen over eens waren. Het CDA heeft daarbij als procesbegeleider een belangrijke rol gespeeld, maar de samenstelling kwam maar niet van de grond vooral omdat D66 eerst weken moest nadenken en praten over een samenwerking met BVR. Toen dat uiteindelijk wel mogelijk was, kwam daarbij de eis van D66 dat naast D66 ook GroenLinks, WIJ. Rijswijk of de PvdA in het College plaats moest nemen. Men vond het College anders te rechts worden. Dat was voor de VVD Rijswijk echter een brug te ver, omdat de VVD Rijswijk juist met name door de niet succesvolle samenwerking met GroenLinks en WIJ. uit het College was gestapt. Weer om tafel gaan met die partijen was daarmee voor ons niet te accepteren.”

De laatste weken is er ook geprobeerd om andere partijen te laten deelnemen. Fractievoorzitter Sleddering: “Er ontstonden zelfs varianten met D66 en PvdA met zes wethouders. De VVD Rijswijk is van mening dat het besturen van de stad met vier wethouders heel goed mogelijk is, maar dat gelet op de versnippering in de gemeenteraad een eventuele vijfde wethouder acceptabel is. Zes wethouders voor een gemeente als Rijswijk is er echter één  teveel. Een variant met zes wethouders is voor de VVD Rijswijk niet acceptabel. Daarom is ook die variant niet doorgegaan, ook omdat de PvdA weer snel van het toneel verdween.”

Afgelopen week besloot ook de fractie van D66 definitief om niet aan te sluiten bij BVR, VVD, CDA en GBR zonder deelname van een van de linkse partijen. “Daarmee is er na zeven weken voor de fractie van de VVD Rijswijk een einde gekomen aan deze informatieronde. De VVD Rijswijk is altijd bereid om mee te werken aan andere pogingen die tot een door de VVD Rijswijk te steunen nieuw College kunnen leiden. Maar, de fractie van de VVD Rijswijk gaat zich ook voorbereiden op het voeren van drie jaar oppositie tegen een College in welke andere samenstelling dan ook. De VVD Rijswijk zal dat constructief doen. Goede voorstellen voor Rijswijk kunnen op steun van de VVD Rijswijk rekenen. Wij zullen de voorstellen kritisch beoordelen op nut en noodzaak en of de voorstellen haalbaar en betaalbaar zijn en niet gaan leiden tot hogere lasten voor burgers en bedrijven.”

De VVD betreurt het ook dat de wethouders die nu nog in functie zijn, zich steeds meer als een demissionair kabinet te gedragen, terwijl er juist nu volgens de VVD daadkracht nodig is. Veel ambtenaren verklaarden aan verschillende partijen dat de gemeente op ‘haar gat lag'.