Rijswijks Dagblad | Reacties oppositiepartijen op nieuw college

Reacties oppositiepartijen op nieuw college

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Rijswijk is verheugd dat er weer een nieuw college is gevormd door formateur Joost Eerdmans. De coalitie met fracties Beter voor Rijswijk, D66, Wij. Rijswijk, CDA en Gemeentebelangen Rijswijk moet de komende drie jaar de stad weer gaan besturen.

Wij vroegen de partijen die niet in het college gaan zitten naar hun mening over het nieuw gevormde college.  

Marieke Alberts (GroenLinks):” Vanaf komende donderdag 18 april zit GroenLinks niet langer in de Rijswijkse coalitie, maar in de oppositie en zal Marloes Borsboom, na bijna vijf jaar Rijswijk succesvol bestuurd te hebben, haar taken als wethouder neer moeten leggen. Beter voor Rijswijk (BvR), D66, Wij. Rijswijk, CDA en Gemeentebelangen Rijswijk (GBR) gaan een nieuwe coalitie vormen. Op 4 februari stapte de VVD uit het Rijswijkse college, verder bestaande uit GroenLinks, D66 en Wij. Rijswijk. Daarmee verloor onze coalitie de meerderheid in de Rijswijkse gemeenteraad. Diezelfde dag heeft Larissa Bentvelzen, fractievoorzitter van BvR, zoals ze dat omschreef, ‘de lead’ genomen om een nieuw college te vormen. Na zeven weken van stilte maakte ze bekend dat Joost Eerdmans, fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam, was aangesteld als formateur. Nu, na bijna 10 weken, zijn BvR, D66, Wij., CDA en GBR eruit en presenteren ze een nieuw coalitieakkoord op hoofdlijnen. Dat deze vijf partijen zonder GroenLinks verder gaan vinden we natuurlijk jammer. Uiteraard wensen we de partijen en de zittende wethouders Armand van de Laar en Björn Lugthart en de nieuwe wethouders Larissa Bentvelzen, Johanna Besteman en Jeffrey Keus veel succes in het nieuwe college. We gunnen dit college stabiliteit, want dat is wat Rijswijk nodig heeft. Donderdag zullen we, net als alle andere partijen in de gemeenteraad, in debat gaan over de nieuwe politieke situatie en het gepresenteerde akkoord. Als GroenLinks blijven we ons inzetten voor een sociaal, groen en open Rijswijk.”

Coen Sleddering (VVD): “Eindelijk is er dan een nieuwe coalitie in Rijswijk. Het hele proces van de (in)formatie heeft 10 weken geduurd en dat is lang, te lang. Zeker als er in die 10 weken bijna niets werd gedaan door de overgebleven wethouders na het opstappen van de VVD uit het College op 4 februari. De lege inhoud van de raadsagenda’s van de laatste weken gaf  daarvan het bewijs. Maar goed de stad kan nu weer bestuurd worden en daar is de VVD blij over, met dank aan BVR voor de leiding van dit moeizame proces. De VVD fractie wenst de nieuwe wethouders veel succes! De VVD fractie zal aanstaande donderdag in de extra vergadering van de gemeenteraad onze opvattingen over het coalitieakkoord en de samenstelling van dit College helder neerzetten. De fractie van de VVD Rijswijk gaat zich nu voorbereiden op het voeren van drie jaar oppositie tegen dit nieuwe College. De VVD Rijswijk zal dat constructief doen. Goede voorstellen voor Rijswijk kunnen op steun van de VVD rekenen. De VVD zal de voorstellen kritisch beoordelen op nut en noodzaak en of de voorstellen haalbaar en betaalbaar zijn en niet gaan leiden tot hogere lasten voor burgers en bedrijven. Verder zullen wij scherp letten op financiële degelijkheid van het stadsbestuur en de financiële positie van Rijswijk. Een strak financieel kader opschrijven is makkelijk, maar je er in de praktijk aan houden is voor sommige partijen een stuk moeilijker!”

Andy Kooy (PvdA): “Na ruim 2 maanden van onderhandelen is er een nieuw College bestaande uit: Beter voor Rijswijk, D66, Wij.Rijswijk, CDA en Gemeentebelangen Rijswijk. Tijdens de informatiefase hebben wij actief deelgenomen aan diverse gesprekronden waarbij colleges met verschillende samenstelling van partijen zijn onderzocht. Tijdens deze gesprekken hebben wij gekeken of uitgangspunten van de PvdA met die van andere partijen verenigbaar waren en naar mogelijkheden om onze ideeën voor de toekomst van Rijswijk in te brengen. Hoewel de PvdA graag had deelgenomen aan een nieuwe coalitie hebben we helaas onvoldoende aanknopingspunten kunnen vinden om dit te realiseren. We wensen het nieuwe college veel succes in komende jaren. Van ons kunt u verwachten dat wij vanuit de oppositie ons hard blijven maken voor wonen, werken en welzijn.”

Marc Weterings (RijswijksBelang):”Gefeliciteerd. Team RijswijksBelang wenst het nieuwe college veel wijsheid toe.”

Romy de Man (Onafhankelijk Rijswijk):” Onafhankelijk Rijswijk is blij dat er een nieuw college is en is erg benieuwd naar de nieuwe ontwikkelingen. We hopen dat dit college verstandiger beslissingen maakt op dossiers als de energie-transitie en het Huis van de Stad, dit zullen we dan ook scherp in de gaten houden. Dit college heeft veel punten uit het partijprogramma van Onafhankelijk Rijswijk overgenomen, wat we zien als een compliment. We wensen het college en met name de nieuwe wethouders heel veel succes. We kijken uit naar de samenwerking!”


Foto: Digitaal Dagblad