Rijswijks Dagblad | "Overlast dieren (ratten) in Rijswijk"

"Overlast dieren (ratten) in Rijswijk"

mainImage

De fractie RijswijksBelang heeft schriftelijke vragen gesteld over de overlast van met name ratten in de gemeente Rijswijk.

De tekst daarvan luidt: "Op 17 decemeber 2019 is de Rijswijkse APV vastgesteld met daarin op verzoek van Rijswijks-Belang een verbod op het voederen van schadelijke dieren (artikel 2:60). Tijdens deze vergadering is er nadrukkelijk om een bewustwordingscampagne gevraagd door Rijswijks-Belang mbt het voederen van dieren en het dumpen van etensresten in het algemeen. (A)

A: https://www.facebook.com/RijswijksBelang/videos/576979716400563/

In het kader van artikel 44 heeft de fractie van RijswijksBelang de volgende vragen:

1: Is er een bewustwordingscampagne mbt het voederen van schadelijke dieren en of het dumpen van etensresten geweest na het vaststellen van de APV?

Zo nee, waarom niet? Zo ja welke campagne bent u opgestart ?

2: Bent u het het met de fractie van Rijswijks-Belang eens dat het voederen van schadelijke dieren wat zeer schadelijk kan zijn voor de volksgezondheid aangepakt moet gaan worden? Zo nee, waarom niet?

3: De fractie van Rijswijks-Belang ontving de laatste dagen veel foto’s en filmpjes en tientallen reacties van een toename van ratten in Rijswijk,(B) Zijn er bij u ook meldingen binnengekomen? Zo ja, om hoeveel meldingen gaat het? Graag het aantal meldingen van het jaar 2018,2019 en tot op heden in 2020 aub.

4: Bent u bereid om zsm een campagne op te starten mbt het verbod op het voederen van schadelijke dieren en het dumpen van etensresten ? Zo nee, waarom niet?

Zo ja, bent u dan ook bereid om de risico’s te benoemen in de campagne mbt de volksgezondheid ? En dat bij het constateren van het voederen en of het dumpen van etensresten hier een flinke boete tegenover staat?

Zo nee, waarom niet?

Rijswijks-Belang, Marc Weterings"