Rijswijks Dagblad | Rabobank in jaarverslag:'Impact maken we samen'

Rabobank in jaarverslag:'Impact maken we samen'

mainImage

Rabobank publiceerde vandaag haar jaarcijfers en maatschappelijk jaarverslag 2019. De bank legt hierin zowel financiële als maatschappelijke verantwoording af. Het uitgebreide maatschappelijk jaarverslag illustreert de bijdrage van Rabobank aan mens, milieu en maatschappij. Tevens illustreren lokale overzichten de impact op dit vlak in Nederland via onze 89 lokale banken.

Coöperatief dividend

Rabobank is betrokken bij veel maatschappelijke initiatieven en investeert een deel van haar winst in de samenleving. Deze investering wordt ook wel het coöperatief dividend genoemd. Het totaal bestede bedrag aan coöperatief dividend over 2019 is 45,4 miljoen euro.

Rabobank Regio Den Haag heeft hiervan 895.000 euro coöperatief dividend geïnvesteerd in de regio. Zo ontving revalidatiecentrum Basalt 96.000 euro om met nieuwe technieken revalidatietrajecten verder te verbeteren.  Daarnaast heeft de bank voor 831.000 euro gesponsord aan sport en cultuur in de regio. De vernieuwing van de Wonderkamers in het Kunstmuseum Den Haag is hierdoor bijvoorbeeld mede mogelijk gemaakt.

Overzicht met maatschappelijke impact voor de regio

Een van Rabobanks speerpunten om blijvend het verschil te maken is klanten verder helpen op het gebied van zelfredzaamheid, ondernemerschap en digitalisering. Ook het versterken van de lokale leefomgeving, bijdragen aan een duurzame voedselproductie en verduurzaming van de woningmarkt zijn belangrijk. Naast de jaarcijfers 2019 publiceren alle 89 lokale Rabobanken een eigen overzicht met daarin de maatschappelijke impact voor de regio uitgelicht. Zo ook Rabobank Regio Den Haag. Directievoorzitter Renata Brabander over de bijdrage van deze lokale bank voor de regio: “Vaak realiseren klanten zich niet dat ze een bijdrage leveren aan maatschappelijke initiatieven in de regio door zaken te doen met ons als coöperatieve bank. Hoe mooi is het om duizenden mensen te bereiken door alles wat we samen met klanten, leden en partners realiseren?! Iets om trots op te zijn en gelukkig van te worden.”

Bekijk het overzicht met de maatschappelijke impact van Rabobank Regio Den Haag https://rabo.nl/denhaag/impact2019

Bekijk het landelijke jaaroverzicht 2019 op www.Rabobank.nl/impact2019

Bekijk de jaarcijfers 2019, resultaten en verslagen op www.Rabobank.com/jaarverslagen