Rijswijks Dagblad | Rotonde Diepenhorstlaan/Verrijn Stuartlaan

Rotonde Diepenhorstlaan/Verrijn Stuartlaan

mainImage

In de raadsvergadering van dinsdag had wethouder Björn Lutghart het al aangekondigd. Op het gevaarlijke kruispunt in de Plaspoelpolder bij de Diepenhorstlaan/Verrijn Stuartlaan komt een rotonde.

Nu heeft de wethouder dat ook gemeld naar aanleiding van vragen van de fractie RijswijksBelang. In juni 2017 was de voorrangsituatie gewijzigd. Dit leidde alleen niet tot minder ongevallen. Het bleef een onoverzichtelijk kruispunt.  Het College antwoordt nu: “Als gevolg van de wijziging in juni 2017 is de voorrangssituatie duidelijker geworden dan daarvoor. Desondanks heeft er de laatste tijd een toename van het aantal ongelukken plaatsgevonden en willen wij maatregelen nemen om de verkeersveiligheid verder te verbeteren.”

Het college is nu van mening dat een rotonde op dit kruispunt een goede, verkeersveilige oplossing is. “De afgelopen periode hebben wij verkeerstellingen laten verrichten en door laten rekenen of een rotonde het verkeer kan verwerken. Ook hebben wij de ruimtelijke inpasbaarheid onderzocht wat heeft geresulteerd in een schetsontwerp. Uit deze onderzoeken mag worden geconcludeerd dat aanleg van een verkeersveilige enkelstrookrotonde ruimtelijk haalbaar is en de verkeersstromen kan verwerken. In de begroting 2018-2021 is al rekening gehouden met een investering in een rotonde op de Diepenhorstlaan.”

Eind 2019 of begin 2020 wordt er waarschijnlijk begonnen met de aanleg van de rotonde.