mainImage

Woningbouw, groen en nieuw Steenvoordeplein

Wethouder Armand van de Laar op een archieffoto.
14 oktober 2021, 08:16 uur
Lokaal

Afgelopen woensdag 13 oktober tekenden wethouder Armand van de Laar en Jaco Meuwissen (namens Sterpassage Rijswijk, een samenwerking van 3W real estate en AT Capital) de overeenkomst voor de herontwikkeling van de Sterpassage in Bogaard stadscentrum in Rijswijk. Plannen voor deze herontwikkeling – die grotendeels in lijn zijn met het eind 2019 vastgestelde Masterplan In de Bogaard – zijn inmiddels zo ver dat er recent een ontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen.

De herontwikkeling van de Sterpassage vormt een volgende belangrijke stap in de gebiedstransformatie van Bogaard stadscentrum. Vele vierkante meters winkeloppervlak worden omgezet naar andere functies, waaronder woningbouw. Ook wordt een nieuwe verbinding voor langzaam verkeer dwars door de Bogaard gerealiseerd. Met het al eerder vastgestelde bestemmingsplan ‘De Terp’ werd de zogenaamde ‘Leefstraat’ mogelijk gemaakt. De herontwikkeling van de Sterpassage sluit daarop aan met het nieuwe Steenvoordeplein.

“Met een grote daktuin en een groen plein op de plek waar nu gebouwen staan, draagt deze nieuwbouw bij aan een gezonde groene leefomgeving, biodiversiteit en klimaatadaptatie”, aldus van de Laar.


Foto: Rijswijks Dagblad