Wil van Nunen (PvdA):Flexwonen:op welke locatie en in welke vorm?

22 September 2022, 07:27 uur
Lokaal
mainImage
Wil van Nunen op een archieffoto tijdens een raadsvergadering.

Ook in Rijswijk gaat men het concept Flexwonen toepassen om verschillende doelgroepen versneld aan tijdelijke woonruimte te helpen.
Het AZC-terrein aan de Lange Kleiweg is na afloop van het contract met het COA op 30 november de eerst aangewezen plek voor 2 jaar. Ook omdat in een initiatiefvoorstel, gesteund door een meerderheid van de raad, hierom is gevraagd in mei. Namens de PvdA-fractie reageert Wil van Nunen op de nieuwe situatie.

"Het College (Gijs van Malsen) heeft hiervoor een raadsvoorstel naar de raad gestuurd, dat op 6 september in het Forum is behandeld.
De doelgroepen die op het dan heringerichte terrein aan de Lange Kleiweg gaan wonen zijn: 50% statushouders (ongeveer 125) en 50% andere woning-spoedzoekers zoals economisch daklozen, alleenstaande ouders, starters en studenten", aldus Vna Nunen.

"Er zijn in de Forumvergadering op 6 september nog veel vragen aan de wethouder gesteld over het perspectief voor de bewoners na 2 jaar. Welke huisvesting elders wordt hen dan geboden? En hoe kunnen we maximaal kans maken op subsidie van het Rijk voor flexwonen?
Voor de PvdA-fractie is het in ieder geval belangrijk, dat we als gemeente op deze wijze eindelijk ruimschoots gaan voldoen aan onze taakstelling om statushouders te huisvesten. Iets dat we de afgelopen jaren in onvoldoende mate hebben gedaan. Door nu een aanzienlijk aantal statushouders een flexwoning (ruim genoeg met het oog op gezinshereniging) aan te bieden leveren we de verplichte maatschappelijke bijdrage en ontlasten we ook overvolle AZC’s (met oa statushouders) in het land".

"Natuurlijk maken we ons als fractie ook zorgen en willen we van het COA weten, waar de huidige bewoners van het AZC (die nog geen verblijfsstatus hebben) na 30 november naartoe gaan. Voor ons is noodopvang elders (zeker met het oog op de winter) geen optie.
Er waren op 6 september nog veel vragen van bijna alle fracties over de huisvestingslocaties flexwonen in Rijswijk voor pakweg 10 jaar, de kosten voor de gemeente en de bijdrage van andere partners zoals de wooncorporaties. We mogen absoluut niet het risico lopen, dat we na 2 jaar Lange Kleiweg de kwetsbare groepen om wie het gaat, geen behoorlijke woonruimte kunnen bieden".

"In de raadsvergadering van 20 september waren de vragen over subsidie vanuit het Rijk voor Rijswijk en garanties op een huisvestingslocatie voor langere termijn nog niet beantwoord. Een amendement van GL om het AZC in ieder geval open te houden tot 2025 haalde het in de stemming net niet: 15 voor (waaronder onze fractie, D66, CDA en CU) maar 16 tegen (waaronder ook 2 coalitiepartijen BvR en VVD). Dat doet pijn, omdat geenszins duidelijk is waar de huidige bewoners van het AZC na vertrek op 30 november naartoe gaan.
Het raadsvoorstel Flexwonen werd daarna met ruime meerderheid aangenomen. Ook onze fractie stemde voor, zodat we nu alle energie moeten steken in een leefbare, sociaal veilige herinrichting van het complex op de Lange Kleiweg voor diverse groepen kwetsbare inwoners".