Rijswijks Dagblad | Vredenburch vraagt steun gemeenteraad oplossing schuld
mainImage

Vredenburch vraagt steun gemeenteraad oplossing schuld

12 juni 2021, 16:54 uur
Lokaal

Het bestuur van KRSV Vredenburch vindt dat er door de gemeente Rijswijk een ongelijkheid wordt gecreëerd met zeer nadelige financiële gevolgen voor de vereniging. Dat laat het bestuur van de voetbalvereniging in een schriftelijke verklaring weten aan de Rijswijkse gemeenteraad.

Als enige sportvereniging binnen de gemeente Rijswijk huurt Vredenburch voor haar bijna vierhonderd leden niet alleen de velden, maar ook het gebouw op het terrein dat is onderverdeeld in kantine en kleedkamers.

Voorzitter Erik van Naerssen van Vredenburch vraagt zich in een brief aan de Rijswijkse raad of hoe het mogelijk is dat tijdens de periode dat de club in verband met Covid-19 gesloten was, een voorschotbedrag van 20.400,00 euro in rekening wordt gebracht, alsmede een eindafrekening van 4.144,64 euro. Een totaalbedrag van 25.544,64, ofschoon de kantine en kleedkamers op slot zijn geweest sinds half maart 2020. “En dit terwijl er ook nog 150 zonnepanelen op het dak liggen, op basis waarvan je zou mogen verwachten geld terug te krijgen, nadat de accommodatie een jaar lang gesloten is geweest” schrijft de voorzitter aan de gemeenteraad.

Daarnaast vraagt Van Naerssen zich af waarom zijn vereniging 35.741,56 huur aan de gemeente moet betalen, terwijl de kleedkamers en kantine op last van de overheid in verband met de pandemie zijn gesloten waardoor Vredenburch niet in staat is geweest om deze huur te verdienen door middel van de winst op verkopen. De vereniging kan aantonen dat er over de afgelopen jaren gemiddeld rond de 55.000,00 euro aan winst is gegenereerd door de kantineverkopen, en dat is precies het bedrag aan inkomsten dat Vredenburch nodig had om deze huur te betalen.Overleg
Volgens Van Naerssen is er afgelopen maanden meerdere malen overleg geweest met ambtenaren en wethouder Björn Lugthart waarin begrip werd gevraagd voor de uitzonderingspositie van Vredenburch met betrekking tot de huur van de kantine en kleedkamers. “Deze overleggen hebben niet tot enig positief resultaat geleid, aangezien de gemeente de uitzondering van onze vereniging niet schijnt te herkennen en zeker niet te erkennen”, aldus de voorzitter. Van Naerssen: “In de afgelopen maanden heeft de gemeente totaal niet bewogen en alleen het minimale gedaan om in ieder geval de door de overheid beschikbare subsidies te regelen. Op hetzelfde moment heeft de gemeente Den Haag alle huur van de voetbalverenigingen kwijtgescholden voor de periode februari 2020 tot en met tweede kwartaal 2021, inclusief alle huur voor de velden”.

Verhoging van de contributie is voor Vredenburch geen oplossing omdat het beoefenen van volkssport nummer 1 dan te duur zou worden voor veel gezinnen.
In zijn schrijven vraagt Van Naerssen of de Rijswijkse raad de zienswijze van het bestuur onderschrijft en bereid is om een raadsvoorstel voor te bereiden dat recht doet aan de situatie. “Een situatie waar wij als bestuur, bestaande uit vrijwilligers, buiten onze schuld mee geconfronteerd zijn. Doorgaan met een schuld van ruim 65.000.00 euro aan de gemeente voor iets dat wij door de overheid niet mochten gebruiken, is onacceptabel voor het bestuur” aldus Van Naerssen.