mainImage

Voorstel komst garageboxen aan Vredenburchweg aangenomen

Armand van de Laar (tweede van links) licht vanavond zijn voorstel toe en gaat in op de discussie en vragen van de diverse raadsleden.
29 november 2022, 22:00 uur
Lokaal

Ten aanzien van de komst van garageboxen aan de Van Vredenburchweg is het raadsvoorstel van wethouder Armand van de Laar door de gemeenteraad aangenomen met 19 stemmen voor en 11 tegen. 

Tijdens de discussie hebben diverse raadsleden hun visie gegeven.

Nel Kames (RijswijksBelang) stelt dat het een te kleine ruimte is voor vier garageboxen en vraagt zich af hoe het participatieproject is verlopen. Wethouder geeft aan dat zorgvuldig is gebeurd? Hij heeft aangebeld maar er was niemand thuis. Als aannemer had gehoord dat er niet mocht worden verbouwd, dan verkocht hij het terrein. Ik vind het bijzonder jammer. Vier garages gaat ons tever. We zijn tegen".

Menno van Enk (CDA): "Als je kijkt naar juridische aspecten, mag er tegenwoordig meer. Er zijn diverse onderzoeken gedaan, direct belanghebbenden zijn er niet uitgekomen, ons is er veel aan gelegen om dat alsnog te bereiken. We willen extra verbouwingen vooralsnog niet toestaan. We stemmen tegen".   

Ed Braam (Beter voor Rijswijk) constateert dat opstallen er niet uit zien en dat eventuele asbest geen prettige situatie is. Er wordt niet gebouwd in Landgoederenzone. Participatie is geen project van de gemeente, maar van de inwoners. Beter van Rijswijk gaat accoord met het voorstel". 

Mohamed el Majjaoui (Partiij voor Gelijkheid en Rechtvaardigheid) gaat mee in slopen van oude stallen, zegt een nare smaak te krijgen als er extra garages komen voor bedrijfsmatige activiteiten. We zijn tegen verhuur. De eigenaar doet dit voor zijn commerciele activiteiten. Verhuur is een ruim begrip. De kaders voor natuurgebied worden gewaarbogd. Ik ga mee met het CDA en heb er dus twijfels over. We stemmen tegen". 

Udo Oelen (VVD): Bij wijziging van een bestemmingsplan is een participatieproject nodig, bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning is dat anders. Er is geen sprake van participatieproject vanuit de gemeente, maar vanuit de eigenaar van het pand. Dit is iemand zijn eigen keuze. Het proces dat is doorlopen is zodoende in orde. Ik snap de gevoelens van insprekers, maar dit gebeurt nu eenmaal in een binnenstedelijke omgeving. Er is al sprake van een versteend gebied. VVD stemt voor het voorstel".  

Erik van der Veer (PvdA): "Bouwen in Landgoederenzone is kwestbaar, dus je moet voorzichtig zijn. Het voorliggende plan betekent meer steen en minder groen. Bij de inrit is sprake van een goede ontsluiting van de Vredenburchweg. Hiervoor wordt een stuk trottoir opgeofferd". Hoe gaan we om met burgerparticipatie? Hechten waarde aan behoorlijk bestuur. We stemmen in met het voorstel". 

Wethouder: "De kosten voor het aanpassen van de stoep worden in rekening gebracht bij de initiatiefnemer, maar de gemeente zal het uitvoeren"

Selma van Maarsveen (GroenLinks): "We zijn bezorgd voor gevolgen voor de omwonenden en de omgeving. Daarom toezicht houden op de vergunningen is belangrijk. We rekenen op toezicht. Verbouwing vindt plaats op eigen terrein. GroenLinks is voor". 

Constatijn Dolmans (D66): "Toename van een bepaald oppervlak is niet prettig. Nu is er versteend terrein, eigenaar is met betrekking tot waterafvoer en groen iedereen tegemoet gekomen. Er is veel werk verricht door gemeente voor een klein oppervlak. Welke maatregelen neemt College als er bedrijfsactiviteiten plaatsvinden?  Jammer dat bewoners er niet zijn uitgekomen. D66 is voor het voorstel".

Wethouder: "Het is niet de bedoeling om in dit gebied een bedrijf te vestigen. Aanvrager wil verhuren, maar is niet de rol van de gemeente om te zeggen dat je geen garage mag verhuren. Met verhuur van garagebox verdien je geld. Hier is initiatiefnemer helder in geweest. Als er andere bedrijfsmatige dingen ontstaan dan kunnen we handhaving inschakelen". 

Danny van Dam (Wij Rijswijk): Landgoederenzone moeten we beschermen, hoe kijken we hier tegenaan? Gaan we hier dan tegels plaatsen? In de wijk is weinig last van parkeerdruk, ik zie daarom de noodzaak van parkeegarages niet. Er is een WOB-verzoek aangevraagd, waarom is dit nog niet geantwoord?  We willen niet meer bebouwingen met meer auto's en stemmen daarom tegen".  

Wethouder: Status WOB-verzoek wordt nader bekeken. 

Maaike Harmsen (ChristenUnie): "Participatie betekent dat je wordt gehoord. Hier is het mis gegaan. Ik hoop op nieuwe gesprekken. We stemmen tegen het voorstel".  

Wethouder Armand van de Laar reageerde verder als volgt:

"We hebben het over een mooi stukje Rijswijk, hier moeten we zorgvuldig mee omgaan, we wandelen er allemaal regelmatig, stukje was een doorn in het oog wat er stond. Er is een plan binnengekomen van paar jaar geleden, is afgewezen na discussie wat er wel en niet mag. zag er uit als een bedrijfshalletje, toen werd de vergunning afgewezen".

"Een andere eigenaar had een plan ingediend en beter nagedacht over de inpassing in het gebied. Wat is de rol van de gemeente? Het particulier initiatief bekijken of het binnen de bestemmng past. Er is een private belang ten aanzien van een collectief belang. Het opnieuw beoordelen volgens procedure is zorgvuldig gedaan. De participatie is niet de rol van de gemeente, is voor rekening van de particulier, als gemeente staan we hier buiten. We zitten niet in rol van de rijdende rechter".

 

 

 


Door: Bart Bakker | Foto: Rijswijks Dagblad