mainImage

Voorburgse politiek unaniem tegen OV via Pr.Mariannelaan

De Prinses Mariannelaan in Voorburg.
13 oktober 2021, 20:55 uur
Lokaal

De gemeenteraadsfracties van Leidschendam- Voorburg zijn unaniem van mening dat een hoogwaardige openbaar
vervoersverbinding (HOV) voor ontsluiting van de nieuw te ontwikkelen wijk Binckhorst niet over de Prinses Mariannelaan dient te lopen. De Prinses Mariannelaan ligt in het verlengde van de Rijswijkse Geestbrugweg. 

De Prinses Mariannelaan leent zich verkeerstechnisch en qua verkeersveiligheid niet voor een dergelijke verbinding. Ze delen deze mening met wethouder Astrid van Eekelen en spreken zich uit de Prinses Mariannelaan niet langer als voorkeursvariant te zien en dit als zodanig
op te nemen in de intentieverklaring met het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijks relaties, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Provincie en de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg.

Werden al eerder Opa’s veldje, Huijgens Hofwijck en de scouting veilig gesteld door moties, nu is er ook een ‘no-go’ voor de Prinses Mariannelaan. De nut en noodzaak van de momenteel voorgestelde zes tracés worden op dit moment onderzocht. Voor wat betreft de aansluiting op station Voorburg bestaat er sowieso een breed gedragen voorkeur de hoogwaardige openbaar vervoersverbinding (HOV) voor de Binckhorst ondergronds aan te leggen.

Dit bericht is afkomstig van de zeven gemeenteraadsfracties: Kees Verschoor, raadslid CU/SGP, Jochem Streefkerk, raadslid PvdA;
Henk Knoester, raadslid GroenLinks, Charlotte Bos, raadslid D66, Jan Hendriks, raadslid CDA, Ole Heil, raadslid VVD en Monica Velu, raadslid GBLV. 


Foto: Voorburgs Dagblad