mainImage

Voorburg en Rijswijk opgelet: Wat heeft de rechter geoordeeld?

Het Maanplein op De Binckhorst, vlakbij de grens met Voorburg.
6 augustus 2022, 12:32 uur
Lokaal

Gert Joost Peek doet op Linked-In een nauwkeurige uiteenzetting van de gerechtelijke uitspraak inzake de Binckhorst die ook gevolgen heeft vor omwonenden uit Voorburg en Rijswijk. Hij refereert hierbij aan een publikatie van 'Den Haag Centraal'

Wat oordeelde de rechter precies in deze kwestie? Aan het Maanplein bouwen ontwikkelaars Borghese Real Estate en COD een woontoren van 73 meter hoog, Nova genaamd. Dit is tegen het zere been van bewoners uit het nabijgelegen Voorburg-West. Zij zien zo’n kolos op hun stoep niet zitten. Na een vruchteloze bezwaarprocedure bij de gemeente stapten Lodewijk van Vliet en een andere bewoner naar de rechter. Om diezelfde reden vochten ze ook een ander wooncomplex bij het Maanplein aan, de bijna 50 meter hoge toren Elara, waarvan de bouw al vergevorderd is. Van beide projecten deugt de onderbouwing van de bouwhoogte niet, oordeelt de rechter.

Dat zit zo. Langs de oostgrens van de Binckhorst mogen gebouwen niet boven de 30 meter uitkomen, al kan de gemeente hier en daar torens tot 70 meter toestaan (‘hoogteaccenten’). Dat moet dan wel goed beargumenteerd zijn. In het geval van Elara ontbreekt die uitleg. Wel krijgt de gemeente de kans dit recht te breien door binnen zes weken alsnog een degelijke onderbouwing te geven. Samen zijn de torens goed voor 323 woningen.

Voor de Nova-toren zijn de problemen groter. Het project stoelt op hoogbouwregels die volgens de rechter veel te vaag zijn. Hierdoor weten bewoners niet waar ze aan toe zijn, en worden zij ‘evident’ aangetast in hun rechtszekerheid. “Het komt erop neer dat de bouw moet worden stilgelegd,” aldus Van Vliet.

 


Foto: Voorburgs Dagblad