Rijswijks Dagblad | Vleermuiskasten in Rijswijk
mainImage

Vleermuiskasten in Rijswijk

30 november 2020, 09:01 uur
Lokaal

Veel Rijswijkers aan de Frans Halskade keken vreemd op toen de palen en huisje ineens op een grasveld stonden. Het was even raden wat het was. Waren het flitskasten, was het een nieuwe antenne voor 5G? Navraag door omwonenden leerde dat het hier ging om vleermuiskasten.

Veel vleermuissoorten bewonen van nature holle bomen. Bij gebrek aan deze natuurlijke boomholten kunnen vleermuiskasten dienen als kunstmatige verblijfplaats. Vleermuiskasten zijn echter géén nestkasten; ze worden door sommige vleermuissoorten alleen gebruikt als slaapplaats of paarplaats van één of enkele dieren en maar zelden als kraamkamer. Bij het gebruik als paarplaats roepen b.v. mannelijke ruige dwergvleermuizen (Pipistrellus nathusii) langsvliegende vrouwtjes vanuit de kast.