Rijswijks Dagblad | Vervolgprocedure Sterpassage
mainImage

Vervolgprocedure Sterpassage

14 oktober 2021, 08:08 uur
Lokaal

Het ontwerpbestemmingsplan voor de Sterpassage heeft vanaf vrijdag 27 augustus 2021 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Tijdens die periode is er op maandag 6 september een goed bezochte, digitale informatieavond gehouden.

Na beantwoording van de ingediende zienswijzen zal het bestemmingsplan naar verwachting op 21 december ter vaststelling worden behandeld in de gemeenteraad. Geplande start van de sloop- en bouwwerkzaamheden is vervolgens in het tweede kwartaal van 2022.

Meer informatie over het project is te vinden op Sterpassage | Gemeente Rijswijk