Verschillende scenario’s Marimbahal in gemeenteraad

20 March 2023, 14:56 uur
Lokaal
mainImage

De verschillende scenario’s van de Rijswijkse Marimbahal komen dinsdagavond in gemeenteraad ter sprake. 

Oorspronkelijk was het de bedoeling om de Marimbahal volledig te slopen. Dit levert kansen op met name voor woningbouw. Echter onder andere op basis van het Programma Stadsontwikkeling en het onderzoek naar sportaccommodaties wil het college de sporthalfunctie behouden en meer voorzieningen toevoegen die betekenis hebben voor de wijk en omgeving. Daarmee zouden we afwijken van de oorspronkelijke raadsvoornemen van volledige sloop.

Om die reden vraagt College de gemeenteraad middels dit voorliggend voorstel zich uit te spreken over de richting van de ontwikkeling van het gebied waaronder het behoud van de sporthalfunctie. Met deze uitspraak kan het college aan de slag met een concrete uitwerking van de toekomst van de Marimbahal en het gebied. Omdat een volledige herontwikkeling van een sporthal, woningbouw en maatschappelijke (wijk)voorzieningen veel tijd en capaciteit kost, kan ervoor gekozen worden om te investeren in de hal om deze op korte termijn weer gebruiksklaar te maken en voor de lange termijn te streven naar volledige herontwikkeling inclusief verduurzaamde sportaccommodatie.

Het besluit ofwel de intentie de Marimbahal te behouden, heeft geen financiële consequenties voor de lopende begroting. Na afronding van het onderzoeksproces naar scenario’s voor een duurzame toekomst van de Marimbahal, worden de verschillende scenario’s voorgelegd aan de raad. De financiële vertaling van deze scenario’s maakt dan onderdeel uit van het raadsvoorstel.
Na akkoord van de raad, zal het onderzoeksproces van start gaan.